Ekonomi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN YER DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA ANKARA (A.A)

29 Ocak 2011 13:50

-SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENİN YER DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA  ANKARA (A.A) - 29.01.2011 - Eğitim-Bir-Sen, sözleşmeli öğretmenlerin öğrenim durumuna bağlı yer değişikliği yapmalarına engel olan düzenlemeye karşı Danıştayda yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Sendikadan yapılan açıklamaya göre, dava dilekçesinde Eğitim-Bir-Sen üyesinin 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Selçuk Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Bilim Dalı'nda doktora programına kabul edilmesi nedeniyle Konya'da görevlendirme talebine karşılık davalı Milli Eğitim Bakanlığının tesis ettiği 15 Ekim 2010 tarihli ret işlemi ile bu işleme dayanak teşkil eden Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın 5. maddesiyle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a eklenen ''Kurum içi yer değişikliği'' başlıklı ek madde 3'te yer alan a, b, c ve ç bentlerinde sayılanlar dışında öğrenim durumuna bağlı kurum içi yer değişikliğine yer verilmemesi yönünde yapılan düzenlemenin iptali istendi. Dava dilekçesinde, Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak çalışan 4/B'li personel ile kadrolu devlet memurlarının her ikisinin de üstlendikleri görevin kamu görevi olması nedeniyle sorumluluklarının da aynı olduğu belirtildi.  Dilekçede, sözleşme ile istihdam edilecek öğretmenlerde aranacak genel ve özel şartların, kadrolu öğretmenlerde aranacak şartlarla bir olduğu, kadrolu devlet memuru olan öğretmenler öğrenim durumuna bağlı olarak kurum içi yer değişikliği yapabilirken, görev ve sorumlulukları aynı olan fakat farklı gruplarda yer alan bu  kamu görevlilerinden, belirli süreli hizmet akdiyle çalışan sözleşmelilere bu hakkın tanınmamasının, Anayasa'nın ''Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi''ni düzenleyen 42. maddesine aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Halil Etyemez konuya ilişkin olarak, sözleşmeli personele uygulanan Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'a karşı açtıkları davanın olumlu sonuçlanması halinde, bundan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde görev yapan sözleşmeli personelin de faydalanacağını belirtti.