Ekonomi

SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMINDA DEĞİŞİM YOK  ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 13:13

-SÖZLEŞMELİ İSTİHDAMINDA DEĞİŞİM YOK  ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Kamu görevlileri sendikalarının, kamuda sözleşmeli ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirilmesi talebi, Kamu İşveren Kurulu tarafından olumsuz karşılandı. Kurul, sözleşmeli statüdekileri sıkıntılarının ortadan kaldırılmasına yönelik kimi önerileri, ''sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı'' olduğu gerekçesiyle reddetti. Alınan bilgiye göre, toplu görüşme kapsamında Kamu İşveren Kurulu ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen temsilcilerinden oluşturulan Çalışma Hayatı ile Sendikal Haklara İlişkin Konfederasyonların Ortak Talepleri ile Kamu İşveren Kurulu Temsilcilerinin Tespitlerine Dair Komisyon görev alanına giren konularla ilgili çalışma yaptı. Konfederasyonların, ''tayin ve atamalarda aile bütünlüğünün korunmasının sağlanması, kamuda her statüde istihdam edilen personelin herhangi bir şart aranmaksızın eş durumundan dolayı tayin isteklerinin dikkati alınması'' talebi karşısında Kamu İşveren Kurulu, sağlık, eğitim ve aile bütünlüğünün korunmasına ilişkin olarak mevzuat çerçevesinde naklen atama taleplerinin karşılanmasına yönelik 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin yayımlandığını anımsattı. Kurul, kişisel naklen atama talepleriyle kurumsal hizmet gerekleri arasında bağ kurulması dikkate alındığında, ''bu atamalarda herhangi bir şart aranmamasına'' ilişkin talebin uygun olmayacağı görüşünü belirtti. Konfederasyonların, ''kamu çalışanlarının farklı türde istihdam edilmesi uygulamasından vazgeçilerek istihdam şeklinin kadrolu ve sürekli nitelikte memur statüsü olarak uygulanması, bu süreç tamamlanıncaya kadar Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B, 4/C maddeleri ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilenlerin memur statüsünde görev yapan kamu çalışanlarıyla aynı mali ve sosyal haklardan yararlandırılması ve tek çatı altında toplanmasına imkan verecek yasal düzenlemenin yapılması'' talepleri de komisyonda gündeme getirildi. Kamu İşveren Kurulu, bu taleplere, ''memur ya da sözleşmeli personel istihdamı ile hizmet alımı yöntemlerinin, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde başvurulan ve çeşitli avantajları ya da yasal zorunlulukları dolayısıyla tercih edilen hizmet yürütme yöntemleri olduğu'' gerekçesiyle yanıt verdi. Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma ve geçici görevlendirme hakkı verilmesi talebi de olumsuz karşılandı.     -''TEK TİP SÖZLEŞME MÜMKÜN GÖRÜNMÜYOR''- ''Sözleşmeli personele görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri konusunda düzenleme yapılması'' talebine karşılık Kamu İşveren Kurulu, ''bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına aykırı olduğu'' değerlendirmesinde bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip hale getirilmesi isteği için de olumlu görüş belirtilmedi.  ''Sözleşmeli personelce kullanılmayan yıllık izinlerin sonraki yıllara devredilmesi'' talebine karşı Kamu İşveren Kurulu, ''Yıllık iznin içinde bulunulan yıl içerisinde kullanılmasının sadece personelin bir hakkı değil, o personelden azami verim alınmasının gereği olduğu, bu talebin sözleşmeli personel uygulamasının mantığına da aykırı bulunduğu değerlendirilmiştir'' yanıtını verdi. -GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLENLERİN DURUMU- Konfederasyonların, ''kadrolarının bulunduğu kurum ve kuruluşlar dışında geçici görevlendirilen kamu çalışanlarının, görevlendirildikleri kurum veya kadronun mali haklarından yararlandırılması'' talebi de uygun bulunmayan maddeler arasında yer aldı. Kamu İşveren Kurulu, bu talebin, ''geçici görevlendirmelere süreklilik kazandırabileceği, mali hakları göreceli olarak daha düşük kurumlara yapılacak geçici görevlendirmelerde personelin mağduriyetine sebep olacağı, düşük ücret alınan kurumlardan yüksek ücret alınan kurumlara doğru personel hareketliliğini artıracağı'' değerlendirmesiyle uygun bulmadı.

ETİKETLER

haber