Gündem

Sözcü yazarı Zeyrek: Dil sorununa dikkat çeken Erdoğan'ı dinlemek zorunda kalan çocukların en çok işittiği sözcükler fıtrat, külliyen, zillet, cibilliyet, vandal…

22 Ocak 2021 11:59

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Üniversite mezunu insanlarımız bile 70-80 sene evvel yazılanları okurken zorluk çekiyor. Bu vahim tablo son yıllarda sosyal medya dili ve plaza diliyle daha da kötüleşmektedir. "Forward etmek", "done olmak"... Dilde müstevlilerin adeta mahkumu durumdayız. Elbette başka dillerden kelime almak, bir zenginliktir." açıklamasını ilişkin olarak, "Dil sorununa dikkat çeken Erdoğan'ı dinlemek zorunda kalan çocukların en çok işittiği sözcükler fıtrat, külliyen, zillet, cibilliyet, vandal…" yorumunu yaptı. 

Zeyrek yazısında, "Sosyal medyanın ve plazaların dili kadar siyasetin diline de el atarak başlayabilir. Son 20 yıl içinde doğan, açtığı her televizyon kanalında Erdoğan'ı dinlemek zorunda kalan çocukların en çok işittiği sözcükler neler biliyor musunuz? Sizin için kökenleri ve Türkçe karşılıklarıyla birlikte aktarayım: Fıtrat (Arapça): Yaradılış, külliye (Arapça): Belli bir idari ekonomik kültürel ve sosyal amaca yönelik çeşitli kuruluşların toplu biçimde bir arada bulunduğu yer, külliyen (Arapça): Bütünüyle, tamamıyla, manidar (Man-i Arapça, dar Farsça): Anlamlı, cibilliyet (Arapça), yaradılış, lobi (Fransızca): Bazı ortak çıkarları olan grupların temsilcilerinden oluşan topluluk,  vay pi ci: (Terör örgütü) YPG'nin İngilizce okunuşu, ay em ef: (Uluslararası Para Fonu) IMF'nin İngilizce okunuşu, mes'ele (Arapça): Sorun, yapılması güç iş, çek et (İngilizce Check sözcüğü ile Türkçe et fiilinin birleşimi): Kontrol et-, daniskası: (Baltık kıyısında bir liman kenti olan Danzig'den -Gdansk- gelir). Evliya Çelebi, Almanya'dan gelen kaliteli kürk için kullanmış,  Türkçe'de yaygın olarak 'alası', “en iyisi” sözcüklerinin yerine kullanılır. zillet (Arapça): Hor görülme, aşağılanma, provokasyon (Fransızca): Kışkırtma, – Provokatör – Kışkırtmacı, statüko (Latince): Mevcut durumun korunması, vandal (Fransızca): Kamu mallarına, kültür eserlerine zarar veren kimse, paralel (Fransızca): Aynı düzlemde ama kesişmeyen, Aynı zaman içinde yaşanan ve ortak özellikleri olan olaylar, rabia (Arapça): Salisenin altmışta biri, dört, dördüncü" ifadesini kullandı.