Gündem

Sözcü yazarı Öztürk: Danıştay’da Yavaş’ın lehine olan karar nasıl değişti?

16 Mart 2021 09:10

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun aynı konuda farklı kararlar vermesini ilkokullarda okutulan 'Andımız”da, 'Devlet Nişanı, Cumhuriyet Nişanı, Liyakat Nişanı'nda bulunan Atatürk kabartması kararlarında gördük. Son karar da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açtığı dava ile ilgili oldu. Dava Daireleri Genel Kurulu'nda, Yavaş'ın açtığı bir dava lehine sonuçlandı. Ancak, başkan imza aşamasında, daha fazla katılımla bu konunun ele alınması gerektiğini belirtip, dosyayı çekti. Sonra mı ne oldu? Üç üye değişti. Yerlerine yeni üyeler geldi ve bu kez karar da değişti." değerlendirmesini yaptı. 

Öztürk yazısında, "Belediyeyi temsilen şirketin genel kuruluna katılacak gerçek kişi temsilcilerinin belirlenmesinde, Belediye Meclisi'nin karar alması gerektiğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan görüş doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğine dair Ticaret Sicil Müdürlüklerine gönderilen genelgenin iptali için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dava açtı. Yavaş'ın, genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin açtığı dava Danıştay 8 ve 10. daireleri müşterek kurulu tarafından verilen yürütmenin durdurulması istemini reddetti. Bu karara karşı Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından İdari Dava Daireler Kurulu'na itiraz edildi." ifadesini kullandı.

Öztürk şunları kaydetti:

"İdari Dava Daireler kurulu, 24 Aralık 2020 tarihinde toplandı. Toplantıya, karar almak için yeterli sayı olan 11 üye katıldı. Yapılan görüşmede 5'e karşı 6 oyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itirazının kabulüne İç Ticaret Genel Müdürlüğü genelgesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi. Yani, dava Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı. Ama bitmedi. İlginç bir gelişme yaşandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin itirazının yerinde bulunması üzerine Dava Daireleri Kurulu Başkanı, dosyanın öneminden söz etti ve karar tutanağı üyelerin imzasına açılmadı. Başkan, diğer üyelerin de katılımıyla konunun ele alınması gerektiğini gerekçe gösterdi ve dosyayı geri çekti. Kurulda, davanın reddi konusunda görüş ortaya koyan üç üye karar lehinde oy kullandı. İdari Dava Daireler Kurulu'ndaki  görevleri sonlandırıldı ve bunlar dairelerine dönerken, yerlerine yeni üyeler görevlendirildi.  Böylece, kurulda çoğunluk sağlanmış oldu.

Üye değişimleri tamamlandı, aynı dosya 4 Şubat 2021 tarihinde Dava Daireleri Kurulu'nun gündemine alındı. Bu kez oylamada 6'a karşı 7 oyla belediyenin itirazı reddedildi.  Böylece belediyenin lehine karar veren heyet, üye değişiminden sonra belediyenin aleyhine karar vermiş oldu."