Gündem

Son KHK ile terörde tutukluluk süresi 7 yıla çıktı

Darbeye teşebbüs suçları ile terör suçlarında azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı

26 Ağustos 2017 18:08

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 693 ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile darbeye teşebbüs ve terör suçlarından yargılanan kişilerin azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Düzenlemelerde ayrıca yabancı mahkûm takası ve mahkûma disiplin cezası affı da öne çıktı. Takas maddesine göre Türk vatandaşları hariç olmak üzere tutuklu veya hükümlüler ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı nedeniyle cezalandırılmayacağı, işkenceye maruz kalmayacağı gibi güvenceler bulunması kaydıyla milli güvenliğin veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Dışişleri Bakanı’nın talebi, Adalet  Bakanı’nın teklifi ve Cumhurbaşkanı’nın onayı ile başka bir ülkeye iade edilebilecek veya başka bir ülkede tutuklu ya da hükümlü bulunanlar ile takas edilebilecek.

Mahkûmlara ilişkin madde ise kapalı cezaevindeki hükümlülerin infaz edilen disiplin cezalarının kaldırılması için aranan süre koşulunu, 1 Ağustos 2017’den önceki eylemleriyle sınırlı olmak üzere kaldırıyor.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre bu düzenleme ile yaklaşık 10 bin hükümlü kapalıdan açık cezaevine ayrılacak. Bunların 3 bini denetimli serbestlik kapsamında hemen tahliye olacak. Terör, darbe ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hükümlüler düzenlemeden faydalanamayacak.

Yargıya ilişkin diğer düzenlemeler ise ana hatlarıyla şöyle:

- İcra ayarı

İdari yargının görev alanına giren konularda, ilamsız icra takibi yapılamayacak. İdari yargı alanına giren icra takipleri düşecek, karanın kesinleşmesinin ardından idari yargıda dava açılabilecek.

- Kenevir ekimine 12 yıl hapis

Esrar elde etmek amacıyla kenevir ekenlere 12 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar para cezası verilebilecek. Kenevir ekenleri tespit etmek amacıyla iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması ile teknik araçla izleme yapılabilecek. Uyuşturucu kaçakçılığı suçu için kullanılan araçlara el konulacak ve bu araçlar tasfiye edilecek.

- Yasadışı bahis

Yurt içindeki veya dışındaki spor müsabakalarıyla ilgili olarak, kanuni yetki olmaksızın bahis ve şans oyunları oynatanlar hakkında taşınmaz, hak ve alacaklara elkoyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirleri uygulanabilecek.

- Bilişim ayarı

Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçunun bilişim sistemleri kullanılması suretiyle işlenmesi halinde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile bin günden on bin güne kadar adli para cezası verilecek.

- İnsan hakları

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren İnsan Hakları Daire Başkanlığı Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurulara ilişkin görüşleri ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne açılan davalara ilişkin savunmaları hazırlayacak.

- 6 bin hâkim savcı

Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4 bin hâkim ve savcı, 2 bin hâkim adayı kadrosu, merkezde ise bir İnsan Hakları Dairesi Başkanı, 4 daire başkanı kadrosu ihdas edildi. HSK’ya 100 yeni müffettiş kadrosu verildi.

- Vekile soruşturma yetkisi

Milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine verildi. Halen devam eden soruşturmalar mahallinde görülmeye devam edecek.

- Terör suçları uzatıldı

Darbeye teşebbüs suçları ile terör suçlarında azami tutukluluk süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

- Gizli soruşturmacı

Gizli soruşturmacının tanık olarak dinlenmesi gerektiğinde, ses veya görüntüsü değiştirilerek özel ortamda dinlenebilecek.

- Ormanlık alanları inşa izni

Ormanlık alanlarda adli hizmet binaları ile ceza infaz kurumlarının inşası ve işletimine imkân tanındı.

- Hâkim ve savcılara silah

Hâkim ve savcıların silah edinmeleri kolaylaştırıldı. Hâkim ve savcılar biri yerli diğeri ithal olmak üzere, KDV ve ÖTV’den muaf, en çok iki adet silah temin edebilecek.

- Cezaevi personeli

Ceza infaz kurumu personeli yıpranma payından yararlanacak.

- Askeri cezaevleri

Askeri yargıdan sonra askeri cezaevleri de kapatıldı.