Ekonomi

Soma Holding'e ait Spine Tower'a olumsuz ÇED raporu

İstanbul Mimarlar Odası ÇED olumsuz raporunu İBB, Şişli Belediyesi ve Soma Holding'e gereği için tebliğ etti

02 Temmuz 2014 11:15

İstanbul Mimarlar Odası, Soma’daki kömür madeninde 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma Holding’e ait Maslak’taki Spine Tower için ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) olumsuz raporu düzenledi.

Oda yönetimi, proje müellifi mimar Murat Kader’den mesleki denetim kapsamında sunmak zorunda olduğu projeyi istedi. Projeyi yönetim kurulu kararıyla onaylamayan Oda, ÇED olumsuz raporunu İBB, Şişli Belediyesi ve mal sahibine gereği için tebliğ etti. Hürriyet'ten Ali Dağlar'ın haberine göre, raporda “projenin nüfus ve trafik yoğunluğunu artırıcı, plan bütünlüğünü bozucu, inşaat alanlı bir yapı kütlesi ortaya çıkardığı vurgulanıyor. Oda genel sekreteri Ali Hacıalioğlu, “Üyelerimiz hazırladıkları projeyi yönetmelik gereği odaya sunmak zorunda ama sunulmamış, talep ettik, ayrıcalıklı imar değişiklikleri içeren proje için ÇED olumsuz raporu verdik. Belediyeler, projeler uygulamaya geçmeden ÇED raporu isteseler, inşaatlar bitmeden şehircilik kurallarına uygun yapılar ortaya çıkar. Hükümetin mimar odalarını kuşatan düzenleme ve baskılarının nedeni bu zaten” diyor.
Raporda şu tespitlerde bulunuldu: “1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı teklifine ilişkin; ‘nüfus ve trafik yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu emsal teşkil edici, yeşil alanı azaltıcı nitelikte, etki alanı içinde olduğu tüm yolların kullanımının maksimum düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca değişiklerin yarattığı tüm maliyetler kamuya yüklenmiştir.”

 

Otomobillerin yaşadığı yer

 

Rapor şöyle devam ediyor: “Neredeyse parsel tamamında yapılan otoparklar, kentsel toprakların koruma kullanma dengesini bozmakta; kentleri insanların değil otomobillerinin yaşadığı betonlaşmış alanlar haline getiren; gerek deprem, gerekse iklim dengeleri açısından son derece sakıncalı bulunan bölgede kentin bütün ekolojik dengeleri yok edilmektedir. Bu hususlar Bakanlık genelgelerine açıkça aykırıdır.”