Gündem

SODEV'in eğitim raporu: "AKP Döneminde Türkiye’de eğitimli olmanın itibarı azalıyor"

06 Ocak 2020 16:51

T24 Haber Merkezi

Sosyal Demokrasi Vakfı tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’de Eğitim: İmam Hatipleşme, Beklentiler ve Memnuniyet” araştırması bugün düzenlenen basın toplantısıyla basına ve kamuoyuna açıklandı.

Türkiye genelinde çocukları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan velilere çocuklarının aldıkları eğitimden memnuniyetlerine ilişkin sorular yöneltilerek yapılan araştırma 600 görüşmeye dayanıyor. Hata payı ise yüzde 4.

“Türkiye’deki veliler eğitimi genel olarak kalitesiz bulmakta, yalnızca öğretmenlere güvenmekte, öğretmenlerden memnuniyet duymaktadır” denen araştırmanın sonuç raporunda, ebeveynlerin Türkiye’de öğrencilerin dünya standardında bir eğitim alamadıklarını, aldıkları eğitimle yurtdışında iş bulma imkanlarının olmadığını düşündükleri vurgulandı.

İmam hatipler öğrencisi sayısı 8 kat arttı

Raporda “AKP Döneminde Türkiye’de eğitimli olmanın itibarı azalıyor” tespiti yer aldı.

Araştırmanın bulguları özetle şöyle:

* MEB Örgün Eğitim istatistiklerine göre 2012-2013 eğitim-öğretim yılında imam hatip ortaokullarının sayısı 1.099 iken 2018-2019 yılında bu sayı 3.394 oldu. Yani imam hatip ortaokullarının sayısı 6 yıl içerisinde 3 kat arttı. 2012-2013 yılında imam hatip okullarında okuyan öğrenci sayısı ise 94.467’den 761.787’e yükseldi. Bu 8 kattan fazla bir artışa işaret ediyor.

Çocuklarını imam hatipe göndermek isteyenler %10

* İmam-hatip liselerinde öğrenci başına düşen bütçe ödeneği teklifi 12 bin 707 TL iken genel ortaöğretim okullarında bunun ancak yarısı kadar (6 bin 153 TL) olduğu görülüyor. Oysa Türkiye’de ebeveynlerin –puan ve adresten bağımsız olarak-çocuklarını istedikleri okula gönderme şansları olsaydı, %54,5’i Anadolu Fen liselerine % 28’i Anadolu Liselerine göndereceklerini ifade ediyor. Çocuklarını yine de İmam Hatip Lisesine gönderecek olanların oranı ise yalnızca % 10’da kalıyor.

* Ebeveynlerin %28,8’i eğer seçme şansları olsaydı çocuklarını özel okullara göndermek istiyor. Özel Anadolu Fen Liseleri ya da Özel Anadolu Liseleri, Devlet Fen Liseleri ve Devlet Anadolu Liseleri’ne paralel olarak genişleyen ve ebeveynlerce tercih edilecek bir okul sistemi olarak görülüyor.

“TÜİK verilerine göre Türkiye’nin gelir diliminde ilk %20’lik dilimde yer alan grup, Türkiye’deki eğitim harcamalarının % 63,7’sini, en az kazanan son % 20’lik dilim ise, ülkedeki eğitim harcamalarının % 2’sini gerçekleştiriyor.

* Velilerin %51’i eğitimi kalitesiz %19,3’ü kaliteli buluyor.

Eğitim artık geleceğin anahtarı olarak görülmüyor

* Türkiye’de eğitimin gelecek için güvence sağlamadaki anahtar konumu sarsılmış görünüyor. Katılımcıların % 72,8’i 20 yıl önceye göre üniversite mezunlarının çok daha az kazandığını düşünüyor. Daha çarpıcısı ise ebeveynlerin %58,1’nin, daha yüksek geliri, daha yüksek eğitime tercih etmesidir. Bu veri, gelirin eğitimle ilişkisinin kopması, eğitimin gelecek güvencesi olarak görülmesinde aşınma olarak yorumlanabilir.

Raporun tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.