Gündem

SİT alanlarında kamu hizmet binaları yapılabilecek!

Tarihi SİT alanlarına zorunlu altyapı uygulamaları dışında ‘kamu hizmet binaları’ yapımına olanak veren yasa değişikliği yürürlüğe girdi

19 Şubat 2014 19:09

Tarihi ve doğal SİT alanmlarına zorunlu altyapı uygulamaları dışında ‘kamu hizmet binaları’ yapımına olanak veren yasa değişikliği kabul edildi. Söz konusu değişiklik ile tarihi SİT alanlarını ‘koruma amaçlı imar planlarını onaylatma koşuluyla’ amaç dışı kullanma olanak sağlanıyor.

Adnan Keskin'in Taraf'ta yer alan haberine göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 1996 tarihli ve 421 sayılı ‘Tarihi Sitler Koruma ve Kullanma Koşulları’ konulu İlke Kararı, dün itibariyle yenilendi. Bakanlığın, ilke kararındaki değişiklikler dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Bununla “Milli tarihimiz ve askeri harp tarihi açısından önemli tarihi olayların cereyan ettiği ve doğal yapısıyla birlikte korunması gerekli alanlar” şeklindeki tarihi SİT tanımı korundu.

 

Koruma kurulundan izin

 

Ayrıca, tarihi SİT alanlarına yönelik, çevre düzeni planları için halen ‘koruma kurullarından’ uygun görüş şartı alınması istenirken, dünkü değişikliğe göre artık bu uygun görüş ‘koruma bölge kurullarından’ alınacak.

 

Siluet lojmana kurban

 

Ancak, ilke kararı değişikliğinde bunların dışında tarihi SİT alanlarını kullanma konusunda hükümetin elini rahatlatacak yönde tartışmalı iki yeni düzenleme dikkat çekti. Bunlardan ilki, tarihi SİT alanlarına zorunlu altyapı uygulamaları gibi ‘kamu hizmet binaları’ yapılmasına da vize verilmesi oldu. Mevcut ilke kararında tarihi SİT alanlarıyla ilgili koşullar, milli park bulunan yerler veya milli park bulunmayan yerler ayırımına tabi tutulmazken, yeni kararda bunlar ayrı koşullara bağlandı. İlke kararı şu hale getirildi:

“Milli park bulunan yerlerde uzun devreli gelişim planı, milli park bulunmayan yerlerde alanın tarihi ve kültürel değerlerini koruyan koruma amaçlı imar planları ilgili koruma bölge kurulunca uygun görülünceye kadar zorunlu altyapı uygulamaları ve kamu hizmet yapıları dışında, bitki örtüsünü, topografik yapıyı, siluet etkisini bozabilecek, tahribata yönelik hiçbir inşai ve fiziki uygulamada bulunulamayacağına.”

Böylece, Zorunlu altyapı uygulamaları dışında tarihi SİT alanlarındaki siluet etkisini bozabilecek, kimi tahribatlar yapabilecek kamu hizmet binaları da inşa edilebilecek.