Ekonomi

“Şirketler faize çalışıyor, enflasyon herkesi silip süpürmüş, bilançolarda risk ve borçlar artıyor”: İSO 500’deki şirketlerde durum ne?

Habetürk yazarı Gökhan Şen, "Enflasyonu düşürmek zorundayız"

31 Mayıs 2019 14:37

İstanbul Sanayi Odası önceki gün en büyük 500 şirketi açıkladı. HaberTürk yazarı Gökhan Şen, ilk 500'e giren şirketlerin sorunlarını sıraladı.

Şen, şirketlerin; artan maliyetler, düşük iç talep ve yüksek finansman giderleri ile boğuştuğunu söyledi. Şen'in yazısının ilgili bölümü şöyle: 

"Kurun hızlı değer kaybı AB’nin görece güçlü kalması ise şirketlerin satışlarını patlatan bileşim oldu. Denebilir ki şirketler düşük satışları ve düşük karlılığı yurt dışına açılarak kapamaya çalıştılar. 2018’in ana temalarında biri bu olmuş. İlk 500’ün pazarlama ve organizasyon gücü kendilerine ülke çapındaki ihracat artışının 4 puan üzerinde ihracat yapma gücü tanımış. 500’ün ihracatı %11,3 artmış.

Zayıf TL / Güçlü döviz sayesinde aynı mala daha fazla TL satış hacmi yaratılması ve yüksek enflasyon ortamında elden geldiğince satışlara yapılan zamlar üretimden satışları %34 artırmış. Satışlar artarken karlar ise bu artışı yakalayamamış.

Faiz maliyetleri duble olan üreticilerin EBITDA / FAVÖK verileri, bir önceki yıla nazaran %48 artsa da 1,7 katına çıkan finansman giderleri sebebiyle karın net satışlara oranı %6’lara kadar düşmüş.

Tablonun çarpıcılığını göstermesi bakımından finansman giderlerinin 2012 yılında 9 milyar TL olduğunu, 2015’te 28 milyar TL’ye çıktığını ve geçtiğimiz yıl bunun 96 milyar TL’ye zıpladığını özellikle belirtmek isterim! Reel sektörün 500 temsilcisinde ise vergi öncesi kar artışı yıllık %20 oldu.

Küçük bir ekleme: Aynı yıl bankaların karı %10 arttı. Yani aradığımız faiz farkı onlara da yaramadı. Faizlerin yükselmesi kimseye yaramıyor!

Artan finansman giderlerinin bilançoları nasıl tahrip ettiğine yönelik en kritik rasyo şirketlerin faaliyet karının ne kadarını finansmana ayırdıklarına dönüp bakınca ortaya çıkıyor. Oran %89. Başka bir ifade ile, her 100 liralık faaliyet karının 90 lirası faize gitmiş!

Mesaj herkes için çok net. Enflasyonu düşürmek zorundayız…"