Ekonomi

Sinop'taki nükleer santral için nihai ÇED onaylandı; raporda 'Halkın görüşleri dikkate alındı' dendi

15 Eylül 2020 08:49

Türkiye’nin ikinci nükleer santrali olması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için nihai ÇED raporu onaylandı.

Habertürk’ten Naime Sert’in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan 11 Eylül 2020 tarihli duyuruda, Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali olacak Sinop Nükleer Güç Santrali Projesi için ÇED raporunun olumlu olduğu belirtildi.

İnceburun mevkiinde, EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesinin yatırım bedeli 20 milyar dolar olarak hesaplandı.

Sahada kazı çalışmalarının 2021 senesinde başlaması ve ilk reaktörün 2031 senesinde devreye alınması planlanıyor. Nükleer santralde yakıt olarak uranyum dioksit kullanılacak.

‘Halkın görüşleri dikkate alındı’

Duyuruda ''Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; SİNOP Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu projeye ait Nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur'' denildi.

Reaktörlerin 60 yıl ömrü olacak

Rapora göre proje için tahsis edilen alanın tamamı 10 milyon 58 bin metrekare (1.005 hektar). Bu alanın yaklaşık olarak 1 milyon 25 bin metrekaresinin (102.5 hektar) santral alanı olarak kullanılması planlanıyor. Proje alanı Devlet Ormanı olarak sınıflandırılmış olup, Orman Ön İzni, 2024 yılına kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na verilmişti.

Proje, her biri net 1.140 MWe kurulu güce sahip toplam dört adet basınçlı su reaktörü nükleer güç ünitesinden oluşacak. Santralin toplam kurulu gücü 4.560 MWe olacak. Her bir reaktörün kullanım ömrü işletmeye alınmalarından itibaren 60 yıl olacağı hesaplandı. Sinop NGS'de üretilen elektrik miktarının yıllık 34 milyar kWh olması planlanıyor. Üretilen elektrik NGS'nin şalt sahasına bağlanacak olan iletim hatları ve ilgili tesisleri ile enterkonnekte sisteme verilecek.

5 dalga kıran ve rıhtım yapılacak

İnşaat aşamasında proje alanı içerisinde dört adet nükleer güç ünitesi ve ilgili tesislerinin yanı sıra, toplam altı adet beton santrali, bir adet kırma-eleme tesisi ve çalışanlar için kamp sahaları ile geçici ve daimi depolama sahaları yer alacak. Ayrıca, beş adet konvansiyonel eğimli dalgakıran ve bir adet rıhtım inşa edilecek. İnşaat aşamasında yoğun dönemde 14 bin kişinin, işletme aşamasında ise 2 bin kişinin çalışması planlandı.

Sinop NGS Projesi için ÇED süreci, 27 Aralık 2017 tarihinde ÇED Başvuru Dosyası’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na (ÇŞB) sunulması ile başlamıştı. Rapora göre 6 Şubat 2018'de Sinop Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başkanlığında Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirildi. 19 Mart 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ÇED Raporu Özel Formatı verilmesi ile birlikte ÇED Raporu’nun hazırlanmasına başlandı. Yer Lisansı’nın alınması için Yer Raporu hazırlanmakta olup, onay için Nükleer Düzenleme Kurumu’na sunulması planlanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti'nin projesi

Assystem ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından hazırlanan 3 bin 222 sayfalık raporda projenin tanımı şu şekilde yapıldı: ''Türkiye’nin ikinci nükleer güç santrali olacak Sinop Nükleer Güç Santrali (NGS), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) tarafından kurulmuş olan EUAS International ICC (Proje Sahibi) tarafından hayata geçirilmiştir. Sinop NGS Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bir Projesi olup, kurulacak olan Proje Şirketi tarafından Sinop NGS inşa edilecek ve işletilecektir.''

Japon konsorsiyumla anlaşılamadı

Türkiye ile Mitsubishi Heavy liderliğindeki konsorsiyum Sinop'ta 4 nükleer reaktörden oluşan santral kurulması için 2013'te anlaşmışlardı. İmza atılan Sinop Nükleer Santrali projesinin yatırım değeri 22 milyar dolardı. İnşaatın 2017'de başlaması ve ilk reaktörün 2023'te faaliyete geçmesi planlanıyordu. Aralık 2018'de projenin Fransız-Japon ortaklarından Japon Mistubishi'nin çekildiği ileri sürüldü. Japon Nikkei'nin haberine göre gerekçe inşaat maliyetinin iki katına çıkmasıydı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eylül 2019'da "Yatırımcı Japon şirketlerinin içinde bulunduğu konsorsiyum fizibilitelerini sundular, yapılan incelemelerde gerek takvim, gerek maliyet açısından kabul edilebilir olmaktan uzak olduğu görüldü. Gelinen noktada bizi tatmin etmediği için proje durdurulmuş oldu" ifadesini kullandı.