Gündem

Sınavsız, ilansız rektör oldular

Meslek odalarından torpilli kadroyla ilgili yeni iddialar var...

04 Haziran 2011 03:00

T24 - Meslek odalarından torpilli kadroyla ilgili yeni iddialar var... Klinik şefi olan 3 isim sonra başhekim ardından rektör olmuş. Listede Cumhurbaşkanı Gül'ün dayısının damadı da var.

Akademide bir kayırma skandalı tartışması daha... Akşam gazetesinin haberine göre; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde torpilli kadro oluşturulduğu iddiası ardından Ankara Tabip Odası (ATO) ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üniversitelerde kadrolaşmaya ilişkin yeni iddialar ortaya attı.

Oda ve sendika üniversiteside verilen kadro ilanında aranılan şartların çelişkili olmasından şüphelenip bir liste hazırlamış, 31 atamayı noterle belgelemişti. ATO ve SES'in iddiasına göre, 'adrese teslim kadro' atamalarının mimarı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin rektörü Prof. Metin Doğan AKP Genel Başkan Yardımcısı Haluk İpek'in kayınbiraderi. Diğer iddia ise İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Galip Akhan ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün dayısı Nazif Satoğlu'nun damadı.


Klinik şefinden rektör

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile birlikte dün ortak toplantı düzenleyen ATO ve SES'e göre tartışmalı atamalar bununla sınırlı değil.

21 Temmuz 2010'da  kurulan üç yeni üniversitenin rektör atamaları da mercek altına alınmış.  Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne atanan üç ismin ortak özelliklerine dikkat çeken SES, şu iddiaları öne sürdü:

- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Metin Doğan, Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği'nde doçent unvanlı başasistan olarak görev yaparken Sağlık Bakanlığı tarafından 2005'te sınavsız ve ilansız şekilde aynı hastanenin ortopedi kliniği şefi yapıldı. Ek görev olarak da başhekim oldu.

- İstanbul Medeniyet Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Hamit Okur, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi'nde profesörken Sağlık Bakanlığı'nca 2005'te sınavsız ve ilansız olarak İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi olarak atandı. Ek görev olarak başhekim oldu.

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Galip Akhan, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı'nda profesör olarak görev yaparken, Sağlık Bakanlığı tarafından 2005 yılında sınavsız ve ilansız olarak İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Klinik Şefliğine atandı. Ek görev olarak başhekim oldu.

SES'e göre üç ismin önce aynı tarihte sınavsız ve ilansız klinik şefi olmaları, ek görev olarak başhekimlik yapmaları ve sonra aynı biçimde rektör olmaları, 'adrese teslim atamalar'ın bir başka boyutu.


'Yüzde yüz örgütlenme var'

Akademik skandala meslek odaları temsilcileri tepkili:

SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu: "Bu atamalar, yüzde yüz örgütlenmenin belgesidir. 2003 yılından bu yana sağlık çalışanlarının, sağlıkta dönüşüm projesine direncini kırmanın tek yolu kadrolaşma olarak görülmüştür. Takipçisi olacağız."

TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Gülriz Ersöz: "Artık üniversitelerde nitelik tamamen göz ardı ediliyor. Üniversite yönetimlerine, rektörlere şu çağrıda bulunuyoruz: Yaşadığımız akademik ortamı bozan uygulamalar dur desinler ve izin vermesinler."

ATO Başkanı Dr. Bayazıt İlhan: "Başbakanımızın Ankara için 'çılgın' proje kapsamında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 'Uluslararası Bilim Merkezi' olacağını müjdelemesinin ardından Rektör Prof. Doğan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin 3 kıtaya öğrenci yetiştireceğini ve 'beyin gücü, bilim insanı ve entelektüel elitlerin yetişmesinde öncü rol oynayacak olan üniversitenin akademik kadrosunun bu role uygun olarak oluşturulduğunu' ifade etmektedir. Böyle oluşturulan kadronun bu biçimde tanımlanıp tanımlanamayacağını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz."