Gündem

Sınav maratonu başlıyor

1 milyon 511 bin 980 genç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmek için başvurdu. Sınav maratonu 11 Nisan 2010 tarihinde başlıyor.

24 Mart 2010 02:00

T24 -  Üniversite adaylarının sınav maratonu 11 Nisan 2010 tarihinde başlıyor. 1 milyon 511 bin 980 genç, Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girmek için başvurdu. Bu sınavın sonucunda YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar, ikinci aşama olan Lisans Yerleştirme Sınavı’na (LYS) girmeye hak kazanacaklar. YGS’de adayların karşısına, ortaöğretimde verilen temel müfredat konuları çıkacak. LYS ise 5 farklı testten oluşuyor. Öğrenciler seçecekleri alana göre, istedikleri teste girebilecekler.


Yeni sınav sisteminin amaçları:

• Ders grubu yerine ders başarısını ölçmek

• Her dersin sorularının yanıtlanması için ayrı ayrı süre verilerek, ders puanlarının eşit koşullarda elde edilmiş karşılaştırılabilir ölçütler olmasını sağlamak

• Her sınavda 10-15 farklı ders yerine birbiriyle ilişkili birkaç dersle ilgili soruların çözülmesini istemek

• 3 tür ÖSS puanı yerine ders puanlarını kullanarak çok sayıda puan hesaplamak, böylece seçme ve yerleştirmenin etkinliğini arttırmak

• Adayların ikinci aşama sınavlardan yalnızca seçtiklerine girebilmesini sağlamak.

 

2010 ÖSYS’nin genel ilkeleri:


1 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı iki aşamalı olacaktır. (YGS-LYS)


2 Adayların Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler gibi ders grupları başarısı yerine, Fizik, Kimya, Tarih, Coğrafya… gibi ders başarıları ölçülecektir.


3 Puanlama sistemi değiştirilmiştir. YGS ve LYS puanları 100-300 yerine, 100-500 aralığında hesaplanacaktır.


4 OBP ve AOBP’nin hesaplama yönteminde değişiklik yapılmamıştır, ancak değer aralığı 50-100 yerine 100-500 olmuştur.


Birinci aşama:


Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)


1 Ortaöğretimin tüm okul türü ve alanlarında ortak olarak okutulan derslerle ilgili soruların yer alacağı bir sınav olacaktır.


2 Sınavda adaylara tek soru kitapçığı ve tek yanıt kâğıdı verilecektir.


3 Toplam soru sayısı 160 olacak, 160 dakika süre verilecektir.


4 YGS’nin toplam puan içindeki payı yüzde 40, LYS’nin ise yüzda 60 olacaktır.


YGS taban puanları ve sağlayacağı haklar:


1 YGS’de en az bir puan türünde 140 ve üzeri puanı olmayan adayların; YGS puanları ile bir yükseköğretim programını tercih etme (Sınavsız Geçiş hakkı olanlar hariç) ve LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır.


2 YGS’de 140,000-179,999 arası puan alan adaylar, sadece meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. Bu adayların da LYS’lere girme hakları bulunmamaktadır.


3 YGS puanlarından en az biri 180 ve daha fazla olan adaylar LYS’lere girme hakkı kazanacaktır.


4 YGS’de 180 ve üzeri puan alanlar, hem meslek yüksekokulu önlisans programları ile açıköğretim programlarını hem de YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.


5 Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de YGS puanlarından en az birinin 140 ve üzeri olması gerekir.


İkinci aşama:


Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS)


• Ortaöğretim 10. sınıf ve sonraki yıllarda okutulan konulardan oluşacaktır.


• 5 ayrı oturum olarak planlanacaktır.


• Her oturumda farklı bir test uygulanacaktır.


• Test grubundaki her bir test için ayrı soru kitapçıkları kullanılacak, cevap kâğıdı ise ortak olacaktır


• LYS’de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir.


DİKKAT DAĞINIKLIĞINI aza indirmek için sudoku oynayabilirsiniz


* Öğrenciler mutlaka çalışma alışkanlıklarını gözden geçirmeliler. Eğer kısa süreli örneğin otuz dakika kadar masa başında kalabiliyorlarsa bu süreyi adım adım kırk beş elli dakikaya çıkarmalılar.


* Müzikle çalışma gibi alışkanlıkları bir an önce bırakmalılar. Çünkü gerçek sınavda kimseye müzik dinleme izni verilmiyor.


* Deneme sınavlarını zaman tutarak ve gerçeğe uygun yapmalılar. Deneme sınavını sık sık yarıda bırakıp tuvalete gitmemeliler.


* Test çözerken de mutlaka zaman sınırı koymalılar. Eğer bir fizik sorusunu çözmek için on dakika zaman harcıyorlarsa bu alışkanlıklarından vazgeçmeliler. Çünkü YGS’de bu kadar süre bir soruya ayrılamayacak.


* Sorulara bu çok uzun ya da çok zor gibi önyargıyla yaklaşmamalılar.


* Deneme sınavlarında soruları kitapçık üzerinde çözmeliler. Akıldan işlem yapmamalılar.


* Sudoku oynamak ve bulmaca çözmek gibi egzersizler yapmalılar.


* Kendileri ile ilgili gerçekçi olmalılar. Eğer performanslarını beğenmiyorlarsa bunun nedenini çok iyi araştırmalılar. Eksikliklerinin bilgi noksanlığından mı, az çalışmaktan mı yoksa gerçekten dikkat dağınıklığından mı olduğunu iyi düşünmeliler.Başarının sırrı taktikteSınava hazırlanmak, sadece sınavın kapsamında olan konularla ilgili bilgi sahibi olmak demek değil. Sahip olunan bilgileri sınav ortamında en iyi şekilde kullanabilmeniz, sınav taktikleri konusunda kendinizi geliştirmenize bağlı.


YGS hızlı düşünmeyi, okuduğunu doğru anlamayı ve yorumlamayı, bilgiler arasında bağ kurmayı, hızlı işlem yapmayı, doğru cevaplandırma ve işaretleme yapmayı gerektiren bir sınavdır. YGS’nin bu nitelikleri gereği, bu sınavda, soruları inceleme biçiminden kodlamaya, dikkati toplamaktan zamanı iyi kullanmaya kadar, sınava ilişkin uygun davranışların geliştirilmesi sınavdaki başarıyı etkilemektedir. Kişinin, sınav taktikleriyle ilgili, kendine en uygun olan yöntemleri belirleyip kullanması, sahip olduğu bilgi birikimini sınava yansıtabilmesini kolaylaştıracak ve sınav başarısını arttıracaktır.