Gündem

Sinan Oğan: Öyle anlaşılıyor ki Bahçeli istifa edecek, yoksa bu tüzükle seçimli olağanüstü kurultay yapılamaz!

MHP Genel Merkezi, Bahçeli'nin kurultayda aday olacağını duyurdu

24 Mayıs 2016 20:42

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye karşı bayrak açan muhaliflerden Yargıtay 18. Hukuku Dairesi'nin MHP'de olağanüstü tüzük kurultayına gidilmesini kararlaştırmasının ardından Bahçeli'nin yaptığı seçimli olağanüstü kurultay çağrısına ilişkin ilk değerlendirmeler geldi. Genel başkan adaylarından Ümit Özdağ, "Olumlu bir adım olarak görüyorum. İlk gelen açıklamalar hukuki mekanizmaların bitmediğine dairdi. Başkan Yargıtay kararına saygı duyacağını ifade etmişti. Sevinç verici" yorumu yaparken, Sinan Oğan da, "Öyle anlaşılıyor ki genel başkan istifa edecek. 63’üncü maddeye göre mevcut durumda gidilemez. Genel başkan istifa eder veya tüzük kurultayına gider, ilgili maddeyi değiştirir" görüşünü dile getirdi. 

Ancak MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin seçimli olağanüstü kurultayda aday olacağını duyurdu. 

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Sinan Oğan'ın açıklamarı şöyle:

"Genel Merkez açıklamasıyla bizi şaşırttı. Şimdiye kadar tüzük kurultayının yapılmasına dahi itiraz ediyordu, şimdi seçimli kurultay yapma kararı aldı. Büyük bir detay var. Önümüzde mevcut tüzük maddeleri durduğu sürece MHP’de genel merkez de gitse, muhalifler de gitse seçim yapamaz. 63. maddenin 4. fıkrası ortada olduğu sürece olağanüstü kurultaylarda seçim yapılamaz. Bunu aşmanın tek bir yolu var, genel başkan koltuğunun boşalması durumunda. Anlaşılıyor ki genel başkan istifa edecek. 63’üncü maddeye göre mevcut durumda gidilemez. Genel başkan istifa eder veya tüzük kurultayına gider, ilgili maddeyi değiştirir."

MHP tüzüğünün 63. maddesi ne içeriyor?

MADDE 63- Olağan ve olağanüstü olmak üzere iki farklı Büyük Kongre toplantısı düzenlenebilir. Büyük Kongrenin olağan toplantıları Merkez Yönetim Kurulunun tespit edeceği yer ve zamanda yapılır. Ancak bu toplantılar arasında geçecek süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz. Olağanüstü büyük kongre toplantılarına ise Genel Başkan ve Merkez Yönetim Kurulunca gerek görülen hâllerde veya Büyük Kongre delegelerinin en az beşte birinin imzaları ile birlikte noterce onaylı yazılı talebi üzerine çağrılabilir. Bu toplantılarda sadece toplantı gündeminde yer alan konular görüşülür ve karara bağlanır, olağanüstü toplantılarda seçim yapılamaz. Büyük Kongre gündemini Merkez Yönetim Kurulu hazırlar. Olağanüstü toplantının gündemi ise, davet yapan organca düzenlenir. Gündemsiz olağanüstü toplantı talebinde bulunulamaz. Büyük Kongrenin toplanacağı günü, yeri, saati ve gündemi ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya 91 ilişkin hususlar kongreden en az 15 gün önce il başkanlıklarına bildirilir ve mutat vasıtalarla ilan edilir. Toplantının yeri, zamanı ve gündemi ile ikinci toplantıya dair hususlar ve Büyük Kongre üyelerini gösterir delege listesi, kongre toplantısından en az 15 gün önce yetkili ilçe seçim kurulu başkanına bildirilir. Bu liste, Büyük Kongrede yoklama cetvelini teşkil eder.