Ekonomi

ŞİMŞEK: YENİDEN YAPILANDIRMADA TAHSİLAT YÜZDE 24 ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 16:34

-ŞİMŞEK: YENİDEN YAPILANDIRMADA TAHSİLAT YÜZDE 24 ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeniden yapılandırma sonrasında Maliye Bakanlığının 39 milyar 667 milyon liralık alacağının 9 milyar 654 milyon lirasının Temmuz ayı sonu itibariyle tahsil edildiğini bildirdi. NTV'de ekonomiye ilişkin çeşitli soruları yanıtlayan Bakan Şimşek, yeniden yapılandırmada beklentilerin çok ötesinde iyi bir gelişme sağlandığını söyledi. Yapılandırma sonrası Maliye Bakanlığının alacak miktarının 39 milyar 667 milyon lira olarak belirlendiğine işaret eden Şimşek, bunun 9 milyar 654 milyon lirasının Temmuz ayı sonu itibariyle tahsil edildiğini belirtti. Şimşek, ''Yaklaşık yüzde 24'ü tahsil edildi. Bu çok önemli bir başarı. Geçmişte yapılan bütün yapılandırmaların sonunda tahsilat oranına bakıyorsunuz, ortalama tahsilat yüzde 23. Biz ise ikinci taksit sonunda yüzde 24'e ulaştık'' dedi. Maliye Bakanlığının yapılandırma olmasa da, icra yoluyla, cebri tahsilat yaptığını kaydeden Şimşek, bu yıl bu yolla 5,5 milyar liralık bir tahsilat öngörüldüğünü de ifade etti. Kendilerinin bütçe uygulamalarında dünyadaki gelişmeleri de dikkate alarak hep ihtiyatlı olduklarını anlatan Maliye Bakanı, ''Sürekli olarak (bu rakamlar iyi, güzel, ama bizim için önemli olan kamu borç stokunun milli gelire oranı, devlet açığının milli gelire oranı. Onu sürekli aşağıda tutmak) dedik. Bunun için de kayıt dışılıkla mücadele, vergi reformu ve verginin tabana yayılması çalışmalarını güçlü bir şekilde devam ettireceğiz'' diye konuştu. -ORTA VADELİ PLAN VE 2012 BÜTÇESİ- Bakan Şimşek, 2012 yılı Bütçe sürecinin başladığını, Orta Vadeli Programa ilişkin de teknik çalışma başlattıklarını söyledi. Orta Vadeli Planın da, Orta Vadeli Program üzerine inşa edileceğine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu: ''Orta Vadeli Program, ülkemizin istihdamını artırmak için bir İstihdam Stratejisi, kayıt dışılıkla mücadele için de Kayıt Dışılıkla Mücadele Eylem Stratejisi gibi bir takım temel unsurları da içerecek. Biz, kamu borç stokunun milli gelire oranını aşağıda tutmak istiyoruz. Mali disiplini devam ettirmekte kararlıyız. Tabi Türkiye'nin yapısal sorunlarına çözüm için bir takım program unsurları olacak. İstanbul'un Finans Merkezi haline getirilmesinden, Ulusal İstihdam Stratejisi'nden, kayıt dışı ekonomiden, vergi reformundan tutun, Orta Vadeli Program çok kapsamlı bir referans dökümanı olacak.'' -CARİ AÇIK- Maliye Bakanı, cari açıkla ilgili değerlendirme yaparken de, Türkiye'nin katma değer zincirinde bilgi yoğun, teknoloji yoğun ürünlere geçmesi gerektiğini dile getirdi. Bu politikaları yürüttüklerini, ancak bunların çok daha güçlü devam etmesine ihtiyaç olduğunu anlatan Şimşek, bu konudaki görüşlerini de şu şekilde ifade etti: ''Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, verimliliği ve etkinliği artırmak da çok önemli bir husus. Eğitimde kalite, altyapının iyileştirilmesi, iş gücü piyasasının esnek hale getirilmesi, tasarruf oranlarının artırılması, bunların hepsi cari açığın azaltılmasında bir unsurdur. İç talebin daha makul düzeylere çekilmesi, özellikle ithalatta ara mallar konusu. Türkiye'de üretilen her şeyin belli bir boyutu ithalata dayanıyor. Onun ağırlığını düşürmek. Onun için teşvik sisteminden tutun birçok unsuru harekete geçirmemiz lazım. Cari açığı azaltmak için çok boyutlu bir program uygulamak gerekiyor.'' -ÖZELLEŞTİRME ÇALIŞMALARI- Şimşek, özelleştirmeyle ilgili görüşlerini açıklarken de, özellikle elektrik dağıtım ihalesi gelişmelerinin kendilerini çok üzdüğünü söyledi. Elektrik dağıtımının özelleştirilmesini ''önemli bir yapısal reform'' olarak niteleyen Maliye Bakanı, özelleştirmede hiçbir zaman işin kolayına kaçmadıklarını kaydetti. Şimşek, şöyle devam etti: ''Biz, yapısal reform niteliğindeki alanlara önem vereceğiz dedik. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin özelleştirilmesi önemli bir yapısal reformdu. İhalelere çıktık, çok başarılı bir süreçle ihaleleri tamamladık. Fakat maalesef hesap kitabını yapamayan firmalar, bizi ciddi şekilde sıkıntıya soktu. Şu an bunun yansımaları sözkonusu. Ama biz bu yapısal reform sürecini güçlü şekilde devam ettireceğiz. Biz, buna gelir ayağı olarak bakmadık. Biz, halka arzlarla ciddi özelleştirme geliri elde edebilirdik. Ama zoru seçtik.''