Ekonomi

ŞİMŞEK: KAYIT DIŞILIK ZULÜMDÜR ANKARA (A.A)

23 Şubat 2011 17:59

-ŞİMŞEK: KAYIT DIŞILIK ZULÜMDÜR ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılığı ''zulüm ve bu ülkenin en büyük ayakbağı'' olarak niteledi. Ankara Sanayi Odasının (ASO) şubat ayı meclis toplantısında konuşan Şimşek, kayıt dışılığın sadece vergi kaybı anlamına gelmediğini, rekabeti ve işyeri verimliliğini de olumsuz etkilediği belirtti.  -KIDEM TAZMİNATI- İşgücü piyasasındaki esnekliğin Türkiye için çok önemli bir husus olduğuna dikkati çeken Maliye Bakanı, bugün batıdaki bütün gelişmiş ülkelerin bu esnekliği önemli ölçüde sağladıklarını ifade etti. Türkiye'de iki ayrı işgücü piyasası bulunduğunu kaydeden Şimşek, bunları kayıt dışı, kayıt içi işgücü piyasası olarak sıraladı. Kayıt dışı işgücü piyasasında sınırsız esneklik bulunduğunu vurgulayan Şimşek, kayıt içi işgücü piyasasında ise Türkiye'nin dünyanın en katı rejimlerinden birine sahip olduğunu dile getirdi. Kayıt içi işgücü piyasasına yönelik önemli düzenlemeler yaptıklarını anlatan Şimşek, şöyle konuştu: ''Ancak piyasayı daha iyi düzenleyecek, giriş çıkışı sağlayacak adımlarda tereddüt gösterilmiş. Örneğin işsizlik sigortası getirilirken paydaşlarla da oturulmuş, kıdem tazminatı sistemi de gözden geçirilmiş, fakat o zaman unutulmuş, yapılmamış. Bu hususların Türkiye'de tartışılması lazım. Biz işgücü piyasasında esnekliğin artırılması için önemli adımlar attık ama ASO'dan da destek anlamında bir şey duymadık. Hiç kimse elini taşın altına koymak istemiyor. Bu Türkiye'nin önemli bir sorunu. Bu sorunu çözmek için adımlar atma noktasına girdik. Ama bu girişimde sanayicilerden de hassasiyet bekliyoruz. Aynaya bizler de bakacağız, sizler de bakacaksınız. İşgücü piyasasını önemli bir reform alanı olarak görüyoruz. Bu daha fazla istihdam, iş ve aş için gerekli. Sendikalarımızın daha etkin role sahip olması için de gerekli. Herkes dar pencereden bakarsa ilerleme sağlanamaz.'' -VERGİ YÜKÜ VE AFLAR- Bakan Şimşek, AK Parti döneminde vergi yükünün arttığının söylenemeyeceğini de belirttiği konuşmasında, sanayicilere, ''bana bir tek alan getirin, vergi yükü 2002 yılına göre arttı diye. Hemen düzelteyim'' dedi.   Avrupa'da sadece 3 ülkedeki maksimum KDV oranın Türkiye'nin altında olduğunu ifade eden Şimşek, Türkiye'de ortalama KDV'nin yüzde 14,4 olduğunu bildirdi ve ''bu Avrupa'nın en düşük oranıdır'' şeklinde konuştu. Türkiye'de akaryakıt ve otomotiv ürünlerde vergilerin yüksek olduğunu yineleyen Maliye Bakanı, şunları söyledi: ''Peki bu ürünlerdeki vergi AK Parti döneminde arttı mı? Hayır artmadı. 2002 yılında 100 liralık benzin aldığınızda 70,3 lira hazineye geliyordu. Bugün 63 lira bize geliyor. Sistemi değiştirdik ve vergi yükünü artırmadık. Bu oranlar daha düşürülmeli mi? Evet düşürülmeli ama popülizm tuzağına düşmeden. Bugün hayvancılığa 7 yıl vadeyle, sıfır faizle çok kapsamlı destek veriliyorsa, bankalar sizin peşinizden kredi vermek için koşuyorsa bunlar tesadüf değil. Eksiklerimiz var. Kabul ediyoruz. Ama gelinen noktayı da takdir etmek gerekiyor. Biz elimizde olmayan imkanları dağıtma yoluna gidersek bunun faturasını hepimiz öderiz. Yoktan var etmek Allaha mahsustur. Biz olmayan şeyi bahşedemeyiz.'' -KAYIT DIŞI MÜCADELE EYLEM STRATEJİSİ- Şimşek, Kayıt Dışı Mücadele Eylem Stratejisiyle yeni müesseseler getireceklerini belirterek, ''Mesela 10 kişi çalışıyor, bunlar ne olarak çalışıyor diye soracağız'' dedi.  Maliye Bakanlığı olarak, caydırıcılığı artırmak için denetim eleman sayısını artırdıklarını, Gelir İdaresi Başkanlığının teknolojik alt yapısını yenilediklerini anlatan Şimşek, ''Kayıt Dışı Mücadele Eylem Stratejisi''ni de açıklayacaklarını bildirdi.  Stratejiyle gelir vergisi toplamanın alt yapısını hazırladıklarını kaydeden Şimşek, Türkiye'de gelir vergisinin milli gelire oranının yüzde 4, kurumlar vergisinin milli gelire oranının yüzde 2 olduğunu söyledi.   Kayıt dışılıkla mücadelenin birçok kurumu ilgilendirdiğini ifade eden Şimşek, konunun Maliye Bakanlığının tekelinde olması durumunda başarıya ulaşılamayacağını, herkesin beraber çalışması gerektiğini söyledi.  Dolaylı vergilerin milli gelire oranının da yüzde 11 olduğunu ifade eden Şimşek, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkelerinde bu oranın yüzde 10,8 olduğunu söyledi. Şimşek, dolaylı vergilerin en önemli unsurunun KDV olduğunu da kaydederek, Avrupa'nın en düşük KDV oranının Türkiye'de olduğunu ifade etti.  -FUTBOLCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ- Şimşek, futbolculardan yüzde 15 stopaj alındığını belirterek, beyannamenin doğru ya da yanlışlığının bir denetim meselesi olduğunu söyledi. Şimşek, ''Şimdi yüzde 15 stopaj alınıyor. Şunu tartışabilir bu ülke; az mı çok mu? Ama alınmıyor algısı doğru bir algı değil. Yüzde 15 en düşük gelir vergisi dilimidir. Onun üzerinden alıyoruz. Bunun amacı mümkün olduğunca beyanname doğru olsun, kayıt dışılık az olsun mantığıdır. Onlardan KDV alıyoruz, onlar da kurumlar vergisine tabidir. Dolayısıyla spor kulüplerinden vergi alınmıyor iddiası da bu çerçevede değerlendirilmeli'' diye konuştu.   -''KÜRESEL GELİŞMELER HER ZAMAN ÖNEMLİ BİR RİSK KAYNAĞI''- Küresel gelişmelerin her zaman Türkiye için önemli bir risk kaynağı olduğunu belirten Şimşek, petrol fiyatının 105 doları bulmasının önemli olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, petrol fiyatlarındaki 10 dolarlık yükselişin, cari açığın milli gelire oranını yüzde 0,6 kadar artırdığını bildirdi.  Kurumların İstanbul'a taşınmasıyla ilgili çok tartışma yaşandığını hatırlatan Şimşek, sanayicilere ''rahat olun'' tavsiyesinde bulundu. Şimşek, kendisinin kamunun genişlemesinden yana olmadığını belirterek, kamunun küçülmesinin aslında sanayicilerin lehine olduğunu söyledi ve ''Kamu ne kadar küçük olursa, sizden o kadar az vergi talep ederiz. Bizim niyetimiz bu'' dedi.  Şimşek, Ankara'nın sanayi alanında bir merkez ve dünyada da bir üretim üssü olması için ne gerekiyorsa, kendisinin üstüne düşeni yapmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.  -''KUZEY AFRİKA'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ''- Bakan Şimşek, Kuzey Afrika'daki gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi. Şimşek, ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir'in Tunus, Mısır, Libya ve diğer bölge ülkelerinde iş yapan müteahhitler için ''mücbir sebep'' ilan edilmesi talebi üzerine, Kuzey Afrika'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun, Türkiye için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şimşek şunları söyledi: ''Türkiye yıllardır batılılaşma sürecinde, buraya sırt dönmeyi marifet edinmiş. Ama biz son yıllarda buralara vatandaşımız için iş ve aş anlamında da büyük atılımda bulunduk. Müteahhitlerimizin sorunlarına duyarsız kalmayız. Mücbir sebep hususu mutlaka incelenecek ve gerekeni yapacağız''