Spor

Şike düzenlemesi Meclis'ten geçti!

Sporda şike, spor alanlarına yasak madde sokma, hakaret içeren tezahüratta bulunma cezalarını azaltan

24 Kasım 2011 02:00

T24 - Sporda şike, spor alanlarına yasak madde sokma, hakaret içeren tezahüratta bulunma cezalarını azaltan yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. AKP, CHP, MHP ve BDP'nin ortaklaşa hazırladıkları tasarıyla “şike ve teşvik” primi maddesinde yapılan değişiklikle, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye “5 yıldan 12 yıla” kadar hapis yerine, “1 yıldan 3 yıla” kadar hapis verilecek.  

Teklifle birlikte suçun federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticileri ile kulüplerin ve sporcuların menajer veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından işlenmesi durumunda veilecek cezalar ise yarı oranında artırılacak. Ayrıca şike ve teşvik primi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, CMK’ya göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek.


Spor alanında yabancı madde

Spor alanlarına bulundurulması yasak olmamakla beraber kesici, ezici, bereleyici veya delici aletler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı veya yakıcı maddeleri seyircilere temin etmek amacıyla sokan veya spor alanında seyircilere temin eden kişi için “iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası”, “6 aydan iki yıla kadar hapis”, bu alet veya maddeleri spor alanında kullanan kişi, bu suretle müsabaka düzeninin bozulması halinde, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” yerine ise “3 aydan bir yıla kadar hapis” cezası getiriliyor.


Kötü tezahürat

Hakaret içeren tezahürat maddesi kapsamında spor alanlarında veya çevresinde toplum kesimlerini din, dil, ırk, etnik köken, cinsiyet veya mezhep farkı gözeterek hakaret oluşturan söz ve davranışlarda bulunan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç işlemediği takdirde, “altı aydan iki yıla kadar hapis cezası” yerine “3 aydan bir yıla kadar hapis cezasına” çarptırılacak.


Soyunma odaslarına girene hapis cezası

Müsabaka için seyircilerin kabulüne başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine kadarki zaman içinde yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi, “üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası” yerine, “20 günden az olmamak üzere adli para cezası” alacak.

Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde, fail hakkında ''bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası'' ise ''3 aydan bir yıla kadar hapis cezası'' olarak değiştiriliyor.

Bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye veya ağır ceza mahkemeleri değil, sulh ve asliye mahkemesi yetkili olacak.


Sakık: Federasyon Beşiktaş'ı mâhkum etti

Sakık, 45 yıllık Fenerbahçeli olduğunu, ancak bu akşam kimliğini burada bırakarak ayrıldığını, “Çarşı”ya doğru gittiğini, güçlülerden değil, mazlumlardan yana olduğunu belirtti. Sakık, Çarşı Grubu'nun Van depremiyle ilgili topluma duyarlılık mesajı verdiğini anımsatarak, özgürlüklerden bahseden Futbol Federasyonunun Beşiktaş'ı para cezasına mahkum ettiğini belirtti.

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, şikenin, daha önce dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirildiğini, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası uygulandığını anımsattı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile şikeye verilen cezanın 5 ile 12 yıl hapis olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, burada büyük bir orantısızlığın açıkça görüldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, teklifle fiil ile ceza arasındaki dengenin gözetildiğini, bir af olmadığını belirtti. Ak Parti Çankırı Milletvekili İdris Şahin de teklifin asıl amacının af olmadığını dile getirdi.


İşte kabul edilen maddeler


MADDE 1

Bu Kanunun amacı; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesidir.


MADDE 2

Bu Kanun; müsabaka öncesinde, esnasında veya sonrasında, spor alanları ile bunların çevresinde, taraftarların sürekli veya geçici olarak gruplar halinde bulundukları yer ve mekanlarda veya müsabakanın yapılacağı yere gidiş ve geliş güzergahlarında, takımların kamp yaptığı yerlerde uygulanacak güvenlik önlemlerini, şike, teşvik primi ve diğer yasak fiil ve davranışları, bunlara uygulanacak yaptırımları, spor kulüplerinin, spor kulübü yöneticilerinin, sporcularının ve diğer görevlilerinin, resmi veya özel güvenlik görevlilerinin, hakemlerin, taraftarların, taraftar derneklerinin, taraftar temsilcilerinin, spor federasyonlarının, yazılı veya görsel ya da işitsel kitle iletişim kuruluşları ile mensuplarının ve diğer ilgili kişi ve kurumların spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin hususlardaki görev ve sorumluluklarını kapsar.


MADDE 3

Bu Kanunun uygulanmasında;
a) Federasyonlar: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren federasyonları, özerk spor federasyonlarını ve Türkiye Futbol Federasyonunu,
b) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
c) İl spor güvenlik kurulu: Her ilde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,
ç) İlçe spor güvenlik kurulu: Spor kulübü bulunan ilçelerde oluşturulan spor güvenlik kurulunu,
d) Merkezi spor birimi: Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili birimi,
e) Müsabaka amiri: Spor alanlarında güvenliğin sağlanması amacıyla görevlendirilmiş kolluk amirini,
f) Spor alanı: Spor müsabakalarının veya antrenmanların gerçekleştirildiği alanlar ile seyircilere ait seyir alanları, sporculara ait soyunma odası ve bu Kanunun uygulanması kapsamında spor yapmaya elverişli alanları,
g) Spor birimi: Sorumluluk alanlarına göre il ve ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından kurulan ilgili birimi,
ğ) Spor kulübü: Belirli kurallara göre kurulan, amatör veya profesyonel spor dallarında faaliyette bulunan kuruluşu,
h) Spor müsabakası: Federasyonların düzenlediği veya düzenlenmesine izin verdiği ya da katkıda bulunduğu takımlar arası veya bireysel nitelikte, gösteri niteliğindekiler de dahil olmak üzere her türlü sportif karşılaşma ve yarışmayı,
ı) Taraftar derneği: Her ne ad altında olursa olsun, bir spor kulübünü desteklemek amacıyla kurulan derneği,
i) Taraftardan sorumlu temsilci: Spor kulüplerinin yönetim kurulu üyeleri arasından belirledikleri kişiyi,
ifade eder.


 

ETİKETLER

haber