Ekonomi

SİGARAYA KAMERALI TAKİP ANKARA (A.A)

01 Ocak 2011 13:25

-SİGARAYA KAMERALI TAKİP ANKARA (A.A) - 01.01.2011 - Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı (TAPDK) Mehmet Küçük, kapalı alanlarda tütün mamulü kullanımına yönelik ihlallerin tespiti için 81 ilde denetim ekipleri oluşturulduğunu, Kurumun da ekipler için bu yıl Sağlık Bakanlığına 15 milyon lira kaynak aktaracağını bildirdi. Küçük, ülkemizin en önemli halk sağlığı yasası olarak kabul edilen 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu'nun ülke çapında etkin olarak uygulanabilmesi ve yasanın öngördüğü tedbirlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca işbirliği ve koordinasyon içinde yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda, 81 ilde İl Hıfzıssıhha Meclislerinin kararlarına istinaden, Vali Yardımcılarının başkanlıklarında İl Tütün Kontrol Kurulları kurulduğunu kaydeden Küçük, bu Kurullara bağlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan da 7 bin 500'den fazla personelin görevlendirildiği Denetim Ekipleri oluşturulduğunu ifade etti. İl Tütün Kontrol Kurulları ve denetim ekiplerinin ayrı bir kurumsal yapısının ve bütçesinin bulunmaması ve farklı kurum ve kuruluşların personelinden oluşması hususları dikkate alındığında, bu çalışmalara katkı sağlanması ve söz konusu yapının güçlendirilmesi gerekliliğinin ortaya çıktığını vurgulayan TAPDK Başkanı, şöyle devam etti: -YASA İHLALLERİ ETKİN ŞEKİLDE TESPİT EDİLECEK- ''4733 sayılı Kanun, Kurumumuza tütün mamulleri ve alkollü içkiler piyasalarının düzenlenmesi işlevinin yanı sıra 'tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal veya tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerin önlenmesine yönelik düzenlemeler yapma' görevini de vermiştir. Bu görev çerçevesinde; özellikle son 3 yıllık süreçte hayata geçirilen ulusal tütün kontrolü politikalarının ve tütün kontrolü önlemlerinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve daha etkin uygulanabilmesi amacıyla, İl Tütün Kontrol Kurullarının desteklenmesine yönelik olarak Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde bir proje çalışması yapılmıştır. Bu çalışma ile şu hususların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir: - Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin tarafı olmak sureti ile ülkemizce kabul edilen uluslararası yükümlülükler, Ulusal Tütün Kontrol Programı ve Eylem Planı ile 4733 ve 4207 sayılı Kanunlar uyarınca TAPDK'ya verilmiş olan yetki ve görevler kapsamında ulusal tütün kontrolü çalışmalarına ülke çapında en üst seviyede katkı sağlanması, - 4207 sayılı Kanunda öngörülen; tütün mamullerine ilişkin reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları, 18 yaşından küçüklere satış yapılması, belgesiz (ruhsatsız) perakende satış ya da yasal olmayan dağıtım gibi diğer önemli tütün kontrolü önlemlerinin ülke çapında denetlenmesinde İl Tütün Kontrol Kurullarının da katkısının alınması suretiyle yasa ihlallerinin etkin şekilde tespiti ve önlenmesi, - Proje kapsamında, 2011 yılı için TAPDK olarak Sağlık Bakanlığı bütçesine 15 milyon lira kaynak aktarılması.'' -KAMERALI DENETİM- TAPDK Başkanı Mehmet Küçük, 15 milyon liralık kaynağın, 81 ildeki İl Tütün Kontrol Kurulları denetim ekiplerinin denetim faaliyetlerinde kullanılacak olan araç, eğitim materyalleri veya delil tespitine yönelik kamera, fotoğraf makinesi ve partikül ölçüm cihazları gibi daha etkin denetim yapılabilmesine özgü gereçlerin teminine tahsis edileceğini de bildirdi. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle; 4207 sayılı Kanunun öngördüğü yasal düzenlemelerin ülke çapında daha etkin ve yaygın olarak uygulanabilmesine imkan sağlanacağını ifade eden Küçük, ''Bu şekilde özellikle son dönemde artan kapalı alanlarda tütün mamulü kullanımına yönelik ihlallerin tespitine ilişkin denetimlerin nitelik ve niceliklerinde artış sağlanacağı düşünülmektedir. Bunun yanı sıra özellikle tütün mamullerine ilişkin reklam, promosyon ve sponsorluk yasakları, 18 yaşından küçüklere satış yapılması, belgesiz (ruhsatsız) perakende satış ya da yasal olmayan dağıtım gibi alanlarda yaşanan ihlallerle de etkin mücadele imkanı doğacağı değerlendirilmektedir'' açıklamasında bulundu.

ETİKETLER

haber