Gündem

Şiddete karşı elektronik kelepçe gündemde

Meclis aile içi şiddet mağduru olan kadınların korunması için İspanya'da uygulanan "elektronik kelepçe"yi araştırdı.

20 Eylül 2011 03:00

T24 - Meclis aile içi şiddet mağduru olan kadınların korunması için İspanya'da uygulanan "elektronik kelepçe"yi araştırdı. İspanya örneğine göre; elektronik kelepçe olarak da bilinen ve ayak bileğine iliştirilen teknik cihazla aile içi şiddetin sorumlusu saldırgan takip ediliyor.


TBMM Araştırma Merkezi "Kadına Karşı Şiddette Elektronik Takip Cihazlarının Kullanılması ve İspanya Örneği" konulu bir araştırma yaptı. Söz konusu çalışmada, son günlerde aile içi şiddet mağduru kadınların korunması bağlamında gündeme gelen elektronik takibin, konu bakımından İspanya örneği ışığında hukuki, teknik ve istatistiki boyutları ele alındı. Araştırmada, suçluların elektronik takibinin, ceza yargılaması sürecinde dava öncesinde, sırasında veya infazın tamamlanmasına yakın bir zamanda veya bitiminde uygulanagelen bir emniyet tedbiri olduğu belirtildi. 
 

Saldırgan takip ediliyor

Cumhururiyet gazetesinde yer alan haberde, elektronik cihazların aile içi şiddeti önleme özelinde kullanılması hususunda sistematik düzenlemeye sahip bir ülke olan İspanya'nın konuya ilişkin teknik, hukuki ve istatistik düzenlemelerin ele alınması bakımından yararlı bir örnek teşkil ettiğine işaret edildi.

İspanya'da, kamuoyunda elektronik kelepçe olarak da bilinen ve ayak bileğine iliştirilen teknik cihazla aile içi şiddetin sorumlusu saldırganın takip edilmesi, teknik açıdan verimliliğinin yüzde 100 olduğu ifade edilen araçlar eliyle yapıldığı ifade edildi. Bu takipte kullanılan araçların, saldırgan ve mağdur için ayrı teknik özelliklere sahip olmak üzere iki kategoriye ayrıldığı belirtilerek, her iki gruptaki araçların denetim ve idaresinin özel bir şirket tarafından yürütülen bir Kontrol Merkezi eliyle sağlandığı belirtildi. 
 

Saldırgan takip ediliyor

Araştırmada, İspanya'daki uygulamada saldırganın el veya ayak bileğine yerleştirilen bileklik şeklinde bir aygıt ya da saldırganın evine monte edilen ve sinyal gücünü arttırmaya yönelik aygıtın kullanıldığı belirtildi. Ayak bileğine takılan kelepçeye zarar verme durumunun Kontrol Merkezi'ne ulaştığı kaydedildi. 


Mağdurun kullandığı aygıtlar

Mağdurun kullandığı aygıtlar ise şöyle anlatıldı:

DCU Ünitesi; Mağdurun evine yerleştirilir. İçerisindeki mobil telefon kartı sayesinde mağdur, Kontrol Merkezi ile derhal temasa geçebilir. Ayrıca saldırganın üzerindeki Tx vericisinden (elektronik kelepçe) yayılan radyo frekanslarını aynı şekilde Kontrol Merkezine haber verme işlevini yerine getirir.

LPU Ünitesi; Taşınabilir bir cihaz olup Kontrol Merkezinden mesajları alır. Aynı şekilde saldırganın vericisinden sinyalleri alarak mağduru harekete geçirir.
DEU Ünitesi; Mağdurun evinde yer alan bu sistem sinyal boyunun artması fonksiyonunu yerine getirir.