Ekonomi

SGK'DAN PRİM BORCU MESAJI ANKARA (A.A)

04 Mart 2011 12:46

-SGK'DAN PRİM BORCU MESAJI  ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Prim borçlularıyla yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ''Torba Yasa''da yer alan yeniden yapılandırma fırsatını duyurmak için hemen her yola başvuracak. SGK, Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle prim borçlarının yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarını uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Kurum, yasanın SGK alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin ilgili kesimlere duyurulmasını, yeni düzenlemelerle ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi, toplumda sosyal güvenlik bilinci oluşturulması ve sosyal güvenlik kavramının yeterince bilinmesine katkı sağlanması amacıyla bir dizi çalışma yapacak. SGK'nın yeniden yapılandırma konusunda izlenecek yol haritası SGK Başkanı Emin Zararsız tarafından düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacak. Yeniden yapılandırmaya yönelik bilgilendirme çalışmaları konusunda, başta Zararsız olmak üzere kurumun üst düzey yöneticileri, toplantılar ve televizyon programları aracılığıyla borçlulara sağlanan kolaylıklara ilişkin bilgilendirme faaliyeti yürütecek. Zararsız başkanlığındaki bir heyet, TÜRMOB, TİSK, TESK, TZOB ve TOBB gibi kuruluşların başkan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret edecek. Merkez ve taşra teşkilatı tarafından gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarında kullanılmak üzere, ortak bir sunum hazırlanacak ve internette yayımlanacak. Kanunun uygulanmasına yönelik teknik alt yapı oluşturulacak ve test çalışmaları kanunda öngörülen ilk müracaat tarihine kadar tamamlanacak. Tanıtım kampanyasında bilboardlar, gazeteler, televizyon kanalları, internet sitelerinden yararlanılacak. Kampanyaya ilişkin tanıtım filmleri, ilanlar, broşürler hazırlanacak. Asıl borç tutarı 100 bin lira ve üzerinde olan büyük işverenlere SGK Başkanı Zararsız imzasıyla yazı gönderilecek. Bankalarla, sigortalıların borçlarını peşin ödemelerine yönelik cazip kredi imkanları sağlanması amacıyla görüşmeler yapılıp, protokoller imzalanacak. Belli miktarın üzerinde borcu bulunanların, müracaat tarihinin son 3 günü öncesi SMS yoluyla bilgilendirilmesi sağlanacak. SGK'nın taşra teşkilatı da yürütülecek çalışmalarda aktif rol alacak. Kurum il müdürleri, bulundukları illerde tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları yapacak. İl müdürleri TÜRMOB, TİSK, TESK, TZOB, TOBB ve benzeri kuruluşların taşra teşkilatlarını bizzat ziyaret edecek.