Ekonomi

SGK’dan emekli olmak isteyenlere getirilen affın ayrıntıları belli oldu

Yeni kanun ile birlikte SGK borçluları 18 aya kadar borçları taksitle ödeyebilecek, ister eşit taksitle ister 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle yapılandırma gerçekleşecek

20 Haziran 2014 17:53

Yürürlüğe girecek yeni kanun ile 1 Nisan 2014’den önce tahakkuk eden SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı kapsamından kaynaklanan yaklaşık 100 milyar TL’yi aşan SGK alacakları yapılandırılmak suretiyle sigortalılara ödeme kolaylığı getiriliyor. Kanundan yararlanmak isteyenler kanunun yürürlüğünü takip eden aybaşından itibaren 3 ay içinde SGK il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine SGK tarafından belirlenecek matbu dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor.

Ali Pekten’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, kapsama giren alacaklar için; 2004/Aralık ayına kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları, 2005/Ocak ayından 2014/Nisan ayına kadar (bu ay dahil) üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.

 

Taksitler nasıl ödenecek?

 

Kanun ile birlikte 18 aya kadar borçlar taksitle ödenebilecek. 2004 yılı sonuna kadar toptan eşya fiyatları endeksi ile 2005 itibariyle ise üretici fiyatları endeksi ile güncellenecek borç azami 18 eşit taksitle ve 2 ayda bir taksit ödemek suretiyle borç yapılandırılabilecek. Taksit sayısına göre borca vade farkı uygulanacak.

6 eşit taksit için 1.05, 9 eşit taksit için 1.07, 12 eşit taksit için 1.10, 18 eşit taksit için 1.15 katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamı ile bu maddenin yürürlüğe girdiği ayın başına kadar hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde on beşinin başvuru tarihini takip eden iki ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksen beşi, Bağ-Kur’lular ve genel sağlık sigortası kapsamındaki borçlar için ise yüzde yüzü terkin edilecek.

SGK’nın, sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, tarım işçilerinin prim borçları, isteğe bağlı sigorta primi, Bağ-Kur emeklilerinin sosyal güvenlik destek primi, özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi ve idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, SGK taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları ve SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar ile bunlara bağlı gecikme cezası, gecikme zammı ve kanuni faiz alacakları, GSS kapsamında tahakkuk etmiş prim alacakları yapılandırılacaktır.

Ayrıca Bağ-Kur’lulardan 5 yıldan fazla prim borcu bulunanların prim borcu dondurulmuş olup sigortalılık süresi askıya alınanların bu askıya alınan süreye dair prim borçları torba kanun kapsamında ödeme imkanı getirilerek ihya edebilecektir.

İşverenler veya ilgililerce yapılandırılan borç bir takvim yılı içerisinde 2 den fazla taksitin ödenmemesi durumunda yapılandırma işlemi geçersiz hale gelecek.

Ayrıca en fazla 10 TL’yi aşmamak üzere taksitin %10 unu aşmayan eksik ödemeler yapılandırmayı etkilemeyecektir.Yani eksik ödenen tutar 10 TL’yi aşarsa taksitin yüzde biri bile olsa o taksit geç ödenmiş olarak kabul edilecek.