Ekonomi

SGK sağlık primi borçlularına ödeme kolaylığı nasıl sağlanacak?

"Taksitle ödemeye devam eden borçlular, kalan borç tutarını 12 takside bölerek ödeyebilir"

30 Ağustos 2016 12:35

Star yazarı Ahmet Metin Aysoy, SGK sağlık primi borçlularının 6732 sayılı yasa ile sağlanan ödeme kolaylığının nasıl uygulanacağına dair bir 'rehber' yayımladı. Aysoy, "Gelir testinden kaynaklanan  SGK sağlık prim borçlarını  daha evvel  6552 sayılı Kanuna göre yapılandırıp taksitle ödemeye devam eden borçlular, kalan borç tutarını 6736 sayılı Kanun’dan faydalanarak 12 takside bölerek ödeyebilir" ifadesini kullandı.

Ahmet Metin Aysoy'un "SGK sağlık primi borçlularına rehber" başlığıyla yayımlanan (30 Ağustos 2016) yazısı şöyle:

Gelir testinden kaynaklanan sağlık prim borcu olanlara 6732 sayılı Yasa ile sağlanan ödeme kolaylığının nasıl uygulanacağını  konu alan bu rehbere, prim borcunu  6552 sayılı Yasa ile takside bağlayarak ödemeye devam edenlerin  6732 bayılı Yasa’dan nasıl yararlanabileceklerini açıklayarak başlayalım.

A- Eski yasaya göre taksit ödeyenler

Gelir testinden kaynaklanan  SGK sağlık prim borçlarını  daha evvel  6552 sayılı Kanuna göre yapılandırıp taksitle ödemeye devam eden borçlular, kalan borç tutarını 6736 sayılı Kanun’dan  faydalanarak 12 takside bölerek ödeyebilir.

İşte detaylar;

1- Faydalanabilecekler: 6552 sayılı Kanun kapsamında 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin söz konusu sağlık prim borçları için yapılandırma hakkından yararlananlardan, 6736 sayılı Kanun’un yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam edenler, talep ederlerse 6736 sayılı Yasa’dan faydalanabilirler.

2- Başvuru süresi ve yeri: Başvuru, 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılacaktır.

3- Sağlanan imkan: 6552 sayılı Yasa kapsamında kalan taksit tutarlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 6736 sayılı Yasa kapsamında 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödeyebilecektir.

ÖRNEK: 2014 yılı Nisan ayı ve öncesine ilişkin 5.000 TL genel sağlık sigortası prim borcunu 21/10/2015 tarihinde 6552 sayılı Kanun kapsamında 18  taksitle ödeme talebinde bulunan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam eden sigortalı, kalan borcunu 6736 sayılı Kanun kapsamında ödemek için 11.9.2016 tarihinde yerleşim yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik merkezine müracaat etmiştir.

Bu şahıs, 6552 sayılı kanun kapsamındaki yapılandırmadan kalan prim aslı borcunu (gecikme cezası ve zammı uygulanmaksızın) 6736 Yasa uyarınca 12 taksitle ödeyebilecektir.

B- Yeni yasaya göre taksit ödeyecekler

SGK genel sağlık sigortası priminden kaynaklanan borcu olanlar, 6736 sayılı Yasa uyarınca  borçlarını  faiz uygulanmaksızın 12 taksitte ödeyebilirler.

 1- Başvuru: Gelir testinden kaynaklanan 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların; 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2- Ödeme: İlk taksitin  en geç  28.2.2017 (dahil) tarihine kadar, ödenmesi icap etmektedir.

ÖRNEK: Sigortalının gelir testi sonucuna göre (g-2) seviyesinden tahakkuk eden, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin birikmiş prim borcu aslı toplamının 10.000 TL tutarında olduğu varsayıldığında sigortalı, en geç 31/1/2017 tarihine kadar talepte bulunması ve talebinde peşin ödemeyi tercih etmiş ise borç aslının tamamını, taksitli ödemeyi tercih etmiş ise ilk taksiti en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar ödemesi ve kalan 11 taksitin de ilgili sürelerinde ödenip bitirilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde  bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir. 

C- Gelir testi yaptırmamış olanlar

Gelir testi yaptırmamaları nedeniyle, SGK tarafından yüksek gelir seviyesinden sağlık sigortası tescili yapılanların, gelir testine başvurarak, daha düşük gelir seviyesinde olduklarını kanıtlama ve bu gelir seviyesi  üzerinden ilk tescillerinin yapılmasını  sağlamaları böylece, daha düşük prim ödeme veya prim ödememe imkanını elde etmeleri mümkün.

1- Başvuru: Gelir testi yaptırmamış olanların 2/1/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

2- Sağlanan imkan: Yukarda belirtilen süre içinde ilk defa gelir testine gidenlerin;  Gelir testi sonucu (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden;

Gelir testi sonucu (g-2) çıkması halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren (g-2) gelir seviyesi üzerinden, Gelir testi sonucu (g-3) çıkması halinde ise ilk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında (g-2), gelir testi sonuç tarihi itibariyle (g-3) gelir seviyesi üzerinden,  tescil güncelleme işlemi yapılacaktır.