Ekonomi

SGK BORÇLARI GÜNCELLENECEK MALATYA (A.A)

29 Ocak 2011 13:54

-SGK BORÇLARI GÜNCELLENECEK MALATYA (A.A) - 29.01.2011 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, ''SGK borçlarını, enflasyon oranlarını güncelleyerek bugünkü değeri üzerinden tahsil edeceğimiz  bir yapı kuruyoruz'' dedi. ''Prof. Dr. Sebahattin Zaim'' konulu panele katılmak üzere Malatya'ya gelen Dinçer, Vali Ulvi Saran'ı ziyaret etti. Dinçer burada yaptığı değerlendirmede, Malatya'nın özellikle ekonomik olarak çok iyi bir nitelik taşıdığını, giderek kendini diğer illerden farklılaştıran bir yapı ortaya koyan ve ulusal ve uluslararası ilişki kurabilme kapasitesini geliştiren bir il olduğunu ifade etti. Bir gazetecinin kamuoyunda ''torba yasa tasarısı'' olarak bilinen meclisteki çalışmalarla ilgili sorusunu cevaplandıran Dinçer, torba kanunu tasarısı diye bilinen çalışmada birçok konu üzerinde odaklanıldığını, onlardan bir tanesinin de prim borçlarının tahsilatları ile ilgili yeni yaklaşımlar için düzenlemeler olduğunu belirterek şöyle konuştu: ''Bir diğeri SGK'nın daha etkin çalışmasını sağlayacak ve ayrıca toplumun hemen tüm kesimlerini kapsayacak türden bir sosyal güvenlik şemsiyesine alabilmek için yapılan düzenlemeler ve istihdamın teşviki ile ilgili düzenlemeleri içeren boyutlar taşıyor. Özellikle yeniden yapılanma diye tanımladığımız bölümde, ekonomik anlamda tüm vatandaşlarımızı kapsayan devlet ile vatandaşlarımız arasında bir kucaklaşmayı, ekonomik barışı sağlayacak bir düzenleme içeriyor.'' -''SGK FAİZ ORANLARINDA YENİ İNDİRİM''- Dinçer, bu düzenlemelerin ana gerekçesinin, 2003 yılından itibaren giderek istikrarlı bir şekilde büyüyen Türkiye'deki olumlu etkileri sürdürmek ve daha istikrarlı bir yapıya kavuşmak olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Hem büyümenin, hem de istikrarın ortaya çıkardığı olumlu etkiler sebebiyle ekonomik anlamda daha istikrarlı bir yapı ortaya çıkmaya başladı, faizler azaldı. Geçmiş dönemde, yüksek enflasyon döneminde ortaya konulan yüksek faiz ve benzerleri artık vatandaşımızda yükler ve maliyetler oluşturmaya başladı. Bu açıdan herhangi bir mükellefiyetin gecikmesi halinde ortaya konulan cezalar ve faiz oranları hakikaten oldukça ağır bir sonuç doğruyordu. Biz bunları gözden geçiriyoruz. Ekonominin istikrar ve yeni özelliklerine göre ceza oranlarını, faiz oranlarını yeniden belirliyoruz. Nitekim geçtiğimiz 2 yıllık süreye bakacak olursanız, her fırsatta SGK'ların faiz oranlarını düşürmeye başlamıştık biz. Hala yüksek sayılabilir. Ama yeni bir indirim daha yapılacak. Şimdi yeni düzenlemelere başlayarak geçmiş dönemde birikmiş borçların cezalarıyla ilgili bir düzenleme yapma ihtiyacı oldu. 2009 yılında çok ağır bir krizden geçtiğimizi de var sayacak olursak, bizim bu yönde yapılandırma temel gerekçemiz oldu. Kararın alacaklarıyla ilgili asla reel hiçbir şeyden, tahsilattan vazgeçmeden vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz ve bu borçlarını enflasyon oranlarını güncelleyerek bugünkü değer üzerinden tahsil edeceğimiz bir yapı kuruyoruz.''