Ekonomi

SGK 45 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 13:54

-SGK 45 UZMAN YARDIMCISI ALACAK ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, sınavla 45 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alacak. SGK'nın alıma ilişkin duyurusu, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Duyuruya göre sosyal güvenlik uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla merkez teşkilatına hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler mezunlarından 30, yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği mezunlarından 10, matematik ve istatistik bölümü mezunlarından 5 olmak üzere toplam 45 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alınacak. Sınav Ankara'da gerçekleştirilecek, tarihi ve sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ''www.sgk.gov.tr'' adresinde ilan edilecek. Sınav, komisyon tarafından değerlendirilecek. Yapılan değerlendirmede başarılı sayılabilmek için, adayların komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 almaları şartı aranacak. Sınav sonucu belirlenen başarı listesi ''www.sgk.gov.tr'' adresinde ilan edilecek. -ÖZEL ŞARTLAR- 30 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımında hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 Kamu personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP46 veya KPSSP115 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanılarak yapılacak sıralamada kontenjanın 4 katı 120 aday arasına girmeleri şartı aranacak. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacak.) 10 sosyal güvenlik uzman yardımcısı yazılım mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ya da bunlara denkliği yükseköğretim kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 Kamu personeli seçme sınavlarının birinden KPSSP4 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanılarak yapılacak sıralamada kontenjanın 4 katı 40 aday arasına girmek, aranacak şartlar arasında yer almakta. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacak.) 5 sosyal güvenlik uzman yardımcısı alımında ise matematik, istatistik bölümleri ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumları mezunları arasından, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 Kamu personeli Seçme Sınavlarının birinden KPSSP25 puan türünden 75 ve üzerinde puanı olmak ve yabancı dil bölümünden soru sayısının en az yüzde 60'ını doğru cevaplamış olmak veya KPDS'den en az (C) düzeyinde başarılı olmak ya da buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak kaydıyla KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanılarak yapılacak sıralamada kontenjanın 4 katı 20 aday arasına girmeleri istenecek. (Son sıradaki adayla eşit puana sahip adaylar sınava çağrılacak.) Adaylar başvurularını istenen belgelerle birlikte, 22 Ekim 2010 tarihinde saat 17.30'a kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapacaklar.