Gündem

SFK: Cinsiyetçi istihdam politikalarına hayır!

SFK üyeleri, TÜSİAD 'Çalışma Hayatında Kadın Konferansı' öncesi hükümetin ve TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımını protesto etti.

14 Ocak 2011 02:00

T24 - Sosyalist Feminist Kolektif (SFK) üyesi kadınlar, hükümetin TÜSİAD'ın görüşlerini de dikkate alarak geliştirdiği istihdam politikalarının cinsiyetçi iş bölümünü pekiştirdiğini, Torba Yasa Taslağı'nın da esnekliği kural haline getirerek var olan cinsiyetçi istihdam politikalarını derinleştirdiğini vurguladı.SFK üyeleri, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) "Çalışma Hayatında Kadın Konferansı" öncesinde hükümetin ve TÜSİAD'ın kadın istihdamına yaklaşımını protesto etti. SFK'lı kadınlar, hükümetin TÜSİAD'ın görüşlerini de dikkate alarak geliştirdiği istihdam politikalarının cinsiyetçi iş bölümünü pekiştirerek kadınların daha fazla ezilmesine yol açtığını vurguladı. Torba Yasa Taslağı'nın esnekliği kural haline getirerek var olan cinsiyetçi istihdam politikalarını derinleştirdiğini belirten kadınlar, "TÜSİAD'ın kadınlara açtığı güvenceli de olsa esnek işlerde çalışma yolu kadınların iş yaşamında eşit koşullarda yer almasını engelleyen ve düşük ücrete mahkûm eden bir yoldur" dedi.

Çırağan Sarayı önünde bir araya gelen kadınlar, "Çalışmak istiyoruz ama düşük ücretle değil", "TÜSİAD kadınların istihdamını istemez mi? Ucuz işgücü, esnek çalışma daha çok sömürü", "Ev kadınlarına emeklilik hakkı", "Kadın işçiler tuvaletteyken saat tutan patronlar TÜSİAD üyesi değil mi?" yazılı pankartlar taşıdı.

TÜSİAD'ın kadınların ezilmesini ortadan kaldırmayı değil üyesi işverenlerin çıkarlarını gözeterek politika geliştirdiğini belirten kadınlar, yaptıkları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
SSGSS kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği pekiştirdi.

- Ücretli çalışsın ya da çalışmasın bütün kadınların ev kadınlığı yaptıkları ve erkeklerden alacaklı oldukları göz önüne alınmadan oluşturulacak istihdam politikaları kadınlar için daha fazla ezilme anlamına gelebiliyor.

- Hükümet'in TÜSİAD'ın da görüş ve taleplerini dikkate alarak oluşturduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SSGSS), kadının ev emeğini görmezden gelerek kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği pekiştirdi..


Cinsiyetçi işbölümü düşünülmeden "istihdam artırılırsa"

- Kadın istihdamını engellediği gerekçesiyle 150'den fazla kadın işçi çalıştırılan yerde kreş açmanın dışarıdan hizmet alma ile zorunluluktan çıkarılması, kadınlara regl izninin işkolları sınıflandırmasında yapılan düzenlemeyle kadınların yoğun çalıştığı tekstil işkolunda kaldırılması kadın istihdamının ev içindeki cinsiyetçi işbölümü düşünülmeden "arttırılmaya" çalışıldığına ilişkin somut örnekler.

- Kadınların aile içinde çocuk, hasta bakımı ve ev işlerinden sorumlu olduğu varsayılarak iş ve
aile yaşamını uyumlulaştırma temelinde oluşturulan istihdam politikaları, kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirir.


Çalışmak istiyoruz ama esnek değil

- İşe başvururken, çalışırken ve mesleki eğitimde pozitif ayrımcılık, "erkek işi" denilen işlerde kadın kotası istiyoruz.

- Güvenceli esnekliğe inanmıyoruz. Güvenceli esneklik, patronlara güvenceli kar bize daha fazla ev işi vaat ediyor.

- Torba yasa taslağında istihdamı arttırmak için, bizim için öngörülen 'çağrı üzerine', 'evden' ve 'uzaktan' çalışma' şekilleri için kimi sosyal haklar tanınıyor gibi görünse de, bu çalışma biçimleri bizi uzun vadeli iş haklarımızdan mahrum edecektir.

- Bu yasayla esnekliğin kural haline getirilmesine ve var olan cinsiyetçi istihdam politikalarının derinleştirilmesine itiraz ediyoruz!


SFK'nın internet sitesinde (www.sosyalistfeministkolektif.org) sitesinde yayımlanan bildirinin tam metni şöyle:

Bugün TÜSİAD’ın düzenlediği ‘Çalışma Hayatında Kadın” konferansı başlamadan önce Sosyalist Feminist Kolektif üyeleri olarak konferansın yapıldığı Çırağan Sarayı önünde kadınların istihdamına ilişkin yaklaşımımzı dile getirme gereğini duyduk. Sessiz eylemimizde taşıdığımız dövizlerle TUSİAD’ın kadın istihdamına yaklaşımını protesto ettik.

Bütün kadınların ücretli çalışıp çalışmamalarına bağlı olmaksızın ev kadınlığı yaptıkları ve erkeklerden alacaklı oldukları göz önüne alınmadan oluşturulacak istihdam politikaları kadınları ezilmekten kurtarmadığı gibi kadınlar için daha fazla ezilme anlamına gelebiliyor. Hükümet’in TÜSİAD’ın da görüş ve taleplerini dikkate alarak oluşturduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası’nın kadının ev emeğini görmezden gelerek kadın ve erkek arasındaki eşitsizliği pekiştirdiğini dile getirmiştik. Artık bunun sonuçlarını da yaşamaya başladık..

Son yıllarda kadın istihdamını engellediği gerekçesiyle 150’den fazla kadın işçi çalıştırılan yerde kreş açmanın dışarıdan hizmet alma ile zorunluluktan çıkarılmasının, kadınlara regl izninin işkolları sınıflandırmasında yapılan düzenlemeyle kadınların yoğun çalıştığı Tekstil işkolunda kaldırılmasının kadın istihdamının ev içindeki cinsiyetçi işbölümü düşünülmeden “arttırılmaya” çalışıldığına ilişkin somut örnekler olduğunu düşünüyoruz.

Kadınların aile içinde çocuk, hasta bakımı ve ev işlerinden sorumlu olduğu varsayılarak dolayısıyla iş ve aile yaşamını uyumlulaştırma temelinde oluşturulan istihdam politikalarının kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizliği derinleştirmekten başka sonucu olamaz. TÜSİAD’ın kadınlara açtığı güvenceli de olsa esnek işlerde çalışma yolu kadınları iş yaşamında eşit koşullarda yer almasını engelleyen ve kadınlara düşük ücrete mahkum eden bir yoldur.

Bu yola itirazımız var!

İşverenlerin işyerlerinde çalıştırdıkları kadın işçilerin regl, hamilelik gibi özel halleri dikkate almadan koydukları tuvalete gitme sınırlaması da bize TÜSİAD’ın kadınlar tarafından değil sermaye tarafından soruna yaklaştığını gösteriyor.

Soruyoruz bu işverenler TÜSİAD üyesi değil mi?

Dolayısıyla biz TÜSİAD’ın üzerine çalıştığı kadın istihdamı politikalarının kadınların ezilmesini ortadan kaldırmak üzerinden değil TUSİAD üyesi işverenlerin çıkarları üzerinden geliştirildiğini düşünüyoruz.

Son söz olarak başta TUSİAD olmak üzere toplantının katılımcılarına ve tüm kamuoyuna sesleniyoruz!

Çalışmak istiyoruz ama esnek değil: Yüzyıllardır erkeklere öncelik tanıyorlar. İşe başvururken, çalışırken ve mesleki eğitimde pozitif ayrımcılık, “erkek işi” denilen işlerde kadın kotası istiyoruz. Güvenceli esnekliğe inanmıyoruz. Güvenceli esneklik, patronlara güvenceli kar bize daha fazla ev işi vaat ediyor. Torba yasa taslağında istihdamı arttırmak için, bizim için öngörülen ‘çağrı üzerine’, ‘evden’ ve ‘uzaktan’ çalışma’ şekilleri için kimi sosyal haklar tanınıyor gibi görünse de, bu çalışma biçimlerinin bizi uzun vadeli iş haklarımızdan mahrum edeceğini biliyoruz. Bu yasayla esnekliğin kural haline getirilmesine ve var olan cinsiyetçi istihdam politikalarının derinleştirilmesine itiraz ediyoruz!

“İstihdama evet, esnekliğe hayır”

“İstihdama evet, düşük ücrete hayır”

“İstihdama evet, Torba Yasa’ya hayır”


ETİKETLER

haber