Gündem

Seyrantepe'ye stad geliyor, gecekondular gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe'de yapımı devam eden GS Stadı çevresinde arazi üzerinde bulunan gecekondular kaldırılacak.

28 Temmuz 2010 03:00

MEHMET DEMİRKAYA / T24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe'de yapımı devam eden GS Stadı çevresinde arazi üzerinde bulunan gecekondular kaldırılacak. TOKİ, haksahiplerine sosyal konut tahsis edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi geçen ay, Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a TOKİ ile protokol yapma yetkisi verdi. Alınan meclis kararında yapılacak olan protokolün amacı şöyle açıklandı:

"Şişli Seyrantepe'de, TOKİ tarafından inşa edilen Ayazağa 4 pafta 3 ada 29 parsel no.lu taşınmaz (Seyrantepe arazisi) üzerinde 52.000 seyirci kapasiteli çok amaçlı stadyum ve 4.500 araçlık otoparktan oluşan spor kompleksi İnşaatı ikmal işi'nin, Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan TEM Otoyolu bağlantı yollan güzergahı üzerinde, mülkiyeti hazineye ait protokole ekli krokide belirlenen parseller üzerinde gecekondu ve müştemilatlarının tespit edilerek kaldırılması, enkaz bedeli verilmesi ve sosyal konut tahsislerinin TOKİ adına İBB tarafından yapılması ve bu bedellerin TOKİ'den mahsuplaşması konularında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına, 5393 sayılı yasanın 38. maddesinin (g) bendine istinaden protokol yapma yetkisi verilebilmesi; şeklinde hazırlanan Hukuk – Altyapı, Mesken ve Kentsel Yenileme Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18 Haziran 2010 tarihli birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır".

Belediye yetkilileri, söz konusu protokol kapsamında kaç gecekondunun kaldırılacağı konusundaki sorularımızı yanıtlamaktan kaçındı.

Stadın bitişiği turizm alanı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi aynı gün kabul ettiği bir başka raporla, GS Seyrantepe Stadı'nın bitişiğinde bulunan yaklaşık 42 bin metrekarelik araziyi de turizm alanına aldı. Söz konusu arazi, 2003 planlarında bölge parkı olarak ayrılmış ancak planlar mahkeme kararıyla iptal edildiği için plansız kalmıştı. TOKİ tarafından hazırlanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulan parsel ölçeğindeki plan teklifini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Planlama Müdürlüğü uygun görmedi. Planlama Müdürlüğü, "Parsel ölçeğindeki teklifin planlama ve şehircilik ve plan bütünlüğü dahilinde bölge planı kapsamında değerlendirilmesi uygun görülmektedir" değerlendirmesini yaptı.

Ancak söz konusu 4 pafta, 3 ada 32 parselle ilgili TOKİ'nin plan teklifi Belediye Meclisi tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

Turizm alanı ilan edilen araziye Ağaoğlu İnşaat firmasının gökdelen yapacağı ve bu konuda yapılan proje çalışmaları, plan değişikliğinden önce basına yansımıştı.

ETİKETLER

haber