Gündem

Sayıştay, kamu zararına yol açan bürokratları ilanla çağırdı

TÜBİTAK'ın iki yöneticinin yazılı savunması vermesi için Resmi Gazete'ye ilan verildi

24 Şubat 2017 14:37

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) Eski İdari İşler Başkan Yardımcısı Burhan Güneş ve Eski İnsan Kaynakları Birimi Yöneticisi Kadir Bülbül, 2014 yılına ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında yazılı savunmaları alınmak üzere Sayıştay Başkanlığı'na çağrıldı.

Sayıştay Başkanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında verdiği ilanda şöyle denildi:

“Kamu İdarelerinin hizalarında belirtilen yıla ilişkin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında, denetçiler tarafından tespit edilen kamu zararına yol açan hususlar hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 48'inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının alınması maksadıyla aranılan ve dairelerince gösterilen adreslerde bulunamayan ad ve soyadları ile memuriyet unvanı ve görevleri gösterilen sorumluların, konu ile ilgili sorgularını almak veya kendilerine tebligatın yapılabileceği açık adreslerini bildirmek üzere, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde bizzat veya yazı ile Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği; aksi takdirde işbu ilanın tebligat yerine geçeceği ilan olunur.

Eski İdr. İşl. Başkan Yard. Burhan Güneş

Eski İns. Kay. BirimYönt. Kadir Bülbül.”