Ekonomi

Sanayide kötümserlerin sayısı arttı

İktisadi Yönelim Anketi’ne göre Eylül'de iyimser olduğunu belirtenlerin oranı bir ay öncesine göre yüzde 6,9’a geriledi, kötümserlerin oranı ise yüzde 42,4’e yükse

24 Eylül 2008 03:00

Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi sonuçlarına göre, sanayi dalındaki genel gidişat konusunda "kötümserler" lehine olan seyrin artarak devam ettiği gözlendi.

Eylül ayında, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,9'a geriledi, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 42,4'e yükseldi.

Merkez Bankası'nın her ay olağan olarak düzenlediği ve imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.245 iş yerini içeren Eylül ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi sonuçları açıklandı.

İş yerlerinden alınan yanıtlar, denge değerlerine göre değerlendirildiğinde ortaya çıkan bazı tespitler şöyle:

- Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi eğilimi azalış yönünde gerçekleşti.

- Son üç ayda alınan toplam sipariş miktarı, ihracat siparişleri ve iç piyasa siparişlerindeki eğilimin azalış yönünde devam ettiği gözlendi.

- Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelere göre, mevcut toplam siparişler son 1 yılın en düşük seviyesine geriledi.

- Mamul mal stoklarının ise mevsim normalleri üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerinde son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı görüldü.

- Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmindeki artış beklentisinde Nisan ayından itibaren gözlenen zayıflamanın sürdüğü görüldü.

- Gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarında artış yönlü beklentiler azaldı, iç piyasa siparişlerindeki beklentiler ise azalış yönünde gerçekleşti. Sabit sermaye yatırım harcamalarındaki azalış beklentisi, Eylül ayında da azalış yönünde devam etti.

- Ortalama birim maliyetlerinde son üç aydaki artış yönlü eğilimlerin azalarak, gelecek üç aydaki artış beklentilerinin ise artarak devam ettiği gözlendi.

- Gelecek üç ayda satış fiyatlarında artış beklentisi, önceki aya göre önemli ölçüde zayıfladı. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE enflasyonu beklentisi yüzde 12,1 oldu.

- Sanayi dalındaki genel gidişat konusunda kötümserler lehine olan seyrin artarak devam ettiği gözlendi.

- Eylül ayında, içinde bulunduğu sanayi dalı hakkında bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6,9'a geriledi, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 42,4'e yükseldi.

ETİKETLER

haber