Ekonomi

Sanayi Stratejisi Belgesi açıklanıyor

Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, bugün Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından bugün İstanbul'da kamuoyuna açıklanıyor.

05 Ocak 2011 02:00

T24 - Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, bugün Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından bugün İstanbul'da kamuoyuna açıklanıyor.


Belgede öne çıkan başlıklar

-Şirket kuruluşu ve iş yeri açma işlemleri kolaylaştırılacak.
-Şirket kurma işlemleri ise internet ortamına taşınacak.
-2012'de piyasa ile uyumlu gelir vergisi sistemi oluşturulacak.
-İstihdam garantili okul kuracak şirketlere yüzde 100 teşvik verilecek.
-AB düzenlemeleri elektronik üreticilerini olumsuz etkileyebilecek.
-Kullanılmış otomobil ithalatına yasaklama getirilebilir.

Bu stratejinin ilgili kurumların uyumlu çalışmasıyla hayata geçirilmesinin sağlanacağı dile getirilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı açıklamasında ise şunlar ifade edilmişti:

''(Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde, Avrasya'nın üretim üssü olmak) vizyonu çerçevesinde; 2011-2014 yıllarını kapsayan Türkiye Sanayi Stratejisinin genel amacı, 'Türk Sanayisinin rekabet edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatından daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmak' olarak belirlenmiştir.

Bu vizyona ve genel amaca yönelik olarak; orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması, düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması, becerilerini sürekli geliştirebilen şirketlerin ekonomideki ağırlığının artırılması, şeklinde üç temel stratejik hedef tespit edilmiştir.''

Yapılan açıklamada, Türkiye Sanayi Stratejisinin genel amacını ve dolayısıyla stratejik hedefleri gerçekleştirmek üzere, 9. Kalkınma Planında yer alan öncelikler ve Türk sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri ile sahip olduğu fırsatlar ve karşı karşıya kaldığı tehditler göz önünde bulundurularak bazı temel sanayi politikası öncelikleri ile yatay ve sektörel olmak üzere çeşitli politika alanlarının tespit edildiği ve bu alanlara yönelik toplam 72 adet eylemin belirlendiği dile getirildi.

Açıklamada, tanıtım toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) Yönetim Kurulu Başkanı Rızanur Meral'in de konuşma yapacağı ifade edildi.