Ekonomi

SANAYİ BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR ANKARA (A.A)

21 Nisan 2011 14:54

-SANAYİ BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), sanayi faaliyetlerinin kısmen de olsa batıdan doğuya doğru kaydığını belirterek, bu kayma eğiliminin, doğu bölgeleri için olduğu kadar, Türkiye geneli için de olumlu bir nitelik taşıdığını ve bölgesel kalkınma gündemlerinin önemini arttırdığını bildirdi.  TEPAV Ekonomi Politikaları Analisti Esen Çağlar ile Araştırmacı Yaprak Kurtsal tarafından hazırlanan ''Türkiye'de Bölgesel Sanayi Stratejilerinin İlk Adımı: Üretimin Bölgesel Farklılıkları Üzerine Bazı Tespitler'' başlıklı politika notu yayımlandı.                              Çalışmada önümüzdeki dönemde, Türkiye'nin ekonomik başarısının büyük ölçüde bölgesel rekabet gücü stratejilerinin oluşturmasıyla ve bunların ulusal sanayi stratejisini beslemesiyle paralel gelişeceği belirtilerek, bunun için Türkiye'de üretimin bölgesel özelliklerinin anlaşılmasının büyük önem taşıdığı açıklandı. -SANAYİ DOĞUYA KAYIYOR- Türkiye'de ''gelişmekte olan iller'' ve ''gelişmiş iller'' ayrımında sanayi kuruluşlarının büyüklüğü, sektörel dağılımı, sanayi üretiminin yapısı ve gelişimi incelendiğinde, sanayinin ülkenin batısından doğusuna doğru kayma eğiliminde olduğunun dikkati çektiği belirtilen çalışmada, şöyle denildi:  ''1999 yılında gelişmekte olan iller arasından yalnızca Kayseri ve Gaziantep, İSO-1000 sıralamasında 5'ten fazla firmaya sahip iller arasında yer alırken, 2009'da bu illere Samsun, Ordu, Trabzon, Hatay ve Kahramanmaraş da eklenmiştir. Bunun yanı sıra, Gaziantep'te İSO-1000 sıralamasına giren şirket sayısı 16'dan, 32'ye, Kayseri'de 18'den 26'ya çıkmıştır. İkinci olarak, bu sıralamada 5'ten fazla şirkete sahip illere gelişmiş ve gelişmekte olan yeni iller eklenirken, Türkiye'nin en büyük 3 ili olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de İSO-1000 sıralamasına giren şirketlerin sayısı 1999'dan bu yana oldukça düşmüştür. Bu da, sanayi faaliyetlerinin kısmen de olsa batıdan doğuya doğru kaymakta olduğunun göstergelerindendir.'' -TÜRKİYE İÇİN OLUMLU- Çalışmada bu kayma eğiliminin, doğu bölgeleri için olduğu kadar, Türkiye geneli için de olumlu bir nitelik taşıdığı ve bölgesel kalkınma gündemlerinin önemini arttırdığı açıklandı.   Türkiye'nin yüksek büyüme oranlarını sürdürebilmesinin, büyüme potansiyeline sahip olan doğu bölgelerinin potansiyelinin kullanılması ile mümkün olacağına dikkat çekilen çalışmaya şöyle devam edildi: ''Ülkemizin batısında yaşanan sıkışıklık problemlerinin çözümü, doğudaki yatırım ortamının revize edilmesinden geçmektedir. Bu aşamada özellikle sanayinin kayma süreci ve bu sürecin gerekliliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, sanayi faaliyetlerinin Türkiye'nin doğusuna doğru kayma sürecinin, maliyet avantajları, teşvik sistemi ve küresel rekabet koşullarının bir bileşkesi sonucunda şekillenmekte olduğu unutulmamalıdır.  Bu süreçten, gelişmekte olan illerin önümüzdeki dönemde ne ölçüde faydalanabileceği, büyük firmaların alacağı kararlar, Ankara'daki karar alıcıların geliştireceği yeni teşviklere bağlı olduğu kadar, bölgedeki yerel aktörlerin birlikte hareket ederek, bölgeyi yatırımlar için ne kadar cazip hale getireceği ile de yakından ilgilidir.''

ETİKETLER

haber