Ekonomi

SAĞLIKÇILARIN ÇALIŞMA SAATİNE İPTAL DAVASI ANKARA (A.A)

02 Eylül 2010 15:46

-SAĞLIKÇILARIN ÇALIŞMA SAATİNE İPTAL DAVASI ANKARA (A.A) - 02.09.2010 - Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık personelinin yemek ve çalışma saatlerini düzenleyen genelgenin iptali için Danıştaya dava açtı. TTB'den yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle ''hastanelerde çalışan sağlık personelinin günlük çalışma süresinin 9 saate çıkarıldığı'' ileri sürüldü. Genelgede, ''sağlık hizmetlerinin 24 saat kesintisiz verilmesinin esas olduğu, baştabiplikçe gerekli tedbirler alınmak ve düzenlemeler yapılmak kaydıyla hizmeti kesintiye uğratmayacak şekilde, saat 12.00 ila 14.00 arasında öğle yemeği ve istirahati için personele münavebeli olarak bir saatlik dinlenme süresi (öğle tatili) verileceği, ancak bu süre içerisinde personelin kurumdan ayrılmayacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilgili personelin göreve davet edilebileceği ve göreve davet edilen personelin de davete icabet edeceği''nin öngörüldüğü hatırlatıldı. Hastanelerdeki sağlık personelinin öğle tatilini kullanmasının mümkün olmadığı, pek çok birimde sürdürülen hizmete ara verilemeyeceği öne sürülen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Çalışma hukuku ile ilgili hukuki düzenlemeler, Avrupa Mahkemesi kararları ve Yargıtay kararlarında çalışanların kurum dışına çıkmadan kurumda geçirdikleri sürelerin tatil olmadığı, çalışma süresi olduğu net bir biçimde belirtilmektedir. Çalışanların kurum dışına çıkabildikleri, dinlenme hakkının tam olarak kullanıldığı durumlarda ise öğle yemeği aralarının tatil olarak değerlendirileceği açıkça vurgulanmaktadır.'' Bu uygulamaların hukuka aykırı olduğu savunulan açıklamada, bu nedenlerle genelgenin iptalinin istendiği belirtildi.

ETİKETLER

haber