Gündem

'Sağcı, solcu gibi dinci de normal'

Dincilik ile dindarlığın farklı terimler olduğunu belirten yazar Türker Alkan, dini istismar eden ve siyasi ideoloji haline getirenlere 'dinci' denmesinin normal olduğunu yazdı

04 Kasım 2008 02:00

İnsanların yaftalanmasına karşı olduğunu belirten yazar Türker Alkan, Zaman gazetesinin bu yönde başlattığı reklam kampanyasına destek verirken, ‘dinci’ sözcüğünün yaftalamaya örnek olarak verilmesine ise karşı çıktı, doğru bulmadı.

Dincilik başka, dindarlık başka

Yazar Alkan, 'dinci' sözcüğünü yaftalama amacıyla kullananlar olduğu gibi, mevcut olan, içinde yaşadığımız sosyo-politik bir olguyu anlatmak için kullananlar da olduğunu ifade etti. Alkan, Radikal gazetesindeki yazısında, "Dincilik, dindarlıktan farklı bir kavram. 'Dincilik’, ‘dindarlığın’ siyasallaşmış biçimidir. Bir ideolojidir. Toplumsal-ekonomik-siyasal yönleri olan bir harekettir. Özellikle de son 20-30 yılda büyük bir ivme kazanmıştır. Bu yalnız bizde değil, ‘religious fundamentalism’ olarak diğer ülkelerde de kullanılan bir kavramdır" dedi.

Dinciler, her dinde olabilir

"Nasıl solcuya ‘solcu’, sağcıya ‘sağcı’ dediğimizde kızmıyorsa, dinciye de ‘dinci’ deyince alınması için bir neden göremiyorum" diyen Alkan, sık sık kullanılan ‘İslamcı’ sözcüğünün maksada uygun olmadığını kaydetti. Çünkü, dinci ideolojinin, salt İslam’da görülmediğini belirten yazar Alkan, diğer dinlerde ve toplumlarda da dini kullanan kişilerin olabileceğini yazdı. 

Dincilik sözcüğünün dindarlıkla karıştırıldığını ve dindar insanların tepkisini çektiğini anımsatan Alkan, ancak, günümüzün en güçlü sosyo-politik akımının görmezden gelinemeyeceğine göre, daha uygun bir terim önerilene ve kabul görene kadar ‘dinci’ sözcüğünün kullanılmaya devam edileceğini söyledi.