Ekonomi

RTÜK'ün ceza bilançosu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2009 yılında en çok reklam yayınlarıyla ilgili ihlallere ilişkin olarak müeyyide uyguladı.

25 Ocak 2010 02:00

T24 - RTÜK'ün 2009 yılındaki müeyyide kararlarının yüzde 28'ini reklamlar oluştururken, bu cezaların yüzde 50'sini de reklam yerleştirme kurallarını çiğneyerek reklam sürelerini aşan kuruluşlar aldı.


 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 2009 yılında en çok reklam yayınlarıyla ilgili ihlallere ilişkin olarak müeyyide uyguladı. Üst Kurul’un 2009 yılındaki müeyyide kararlarının yüzde 28’ini reklamlar oluştururken, bu cezaların yüzde 50’sini de reklam yerleştirme kurallarını çiğneyerek reklam sürelerini aşan kuruluşlar aldı.


RTÜK tarafından 2009 yılı içerisinde toplam 489 uyarı cezası istendi. Üst Kurul, 205 yayın kuruluşundan savunma istenmesine karar verirken, 94 program durdurma, 54 para cezası, 3 gelir getirici yayın yasağı ve 1 geçici yayını durdurma cezası verdi.


RTÜK’ün 2009 yılında kuruluşlara uyguladığı müeyyidelerin büyük çoğunluğu, reklamlara ilişkin ihlallere ilişkin gerçekleştirildi.


RTÜK’ün geçen sene müeyyide kararlarının yüzde 28’ini reklam yayınlarıyla ilgili cezalar oluşturdu. Üst Kurul’un 2009 yılında yayın kuruluşlarına karşı aldığı müeyyide kararları 2008 yılına göre yüzde 18 oranında artış göstererek, 846’ya yükseldi.


Reklam ihlallerine ilişkin toplam 241 müeyyide uygulanırken, reklamlarla ilgili müeyyide kararları 2008 yılına göre de yüzde 11 oranında artış gösterdi.


Reklam ihlalleriyle ilgili cezaların yüzde 50’si ise reklam yerleştirme kurallarını çiğneyerek reklam sürelerini aşan kuruluşlara yönelik oldu. Reklamların biçimi ve sunuluşuyla ilgili kuralları ihlal eden kuruluşlar hakkında 58 (yüzde 24), program desteklemesiyle ilgili ihlalde bulunan kuruluşlar hakkında ise 52 (yüzde 21) müeyyide kararı verildi.


Çocukların ve gençlerin gelişimini zedeleyecek programlar


Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, 2009 yılında reklamlardan sonra en fazla ceza, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun’un ilgili maddesini ihlal ederek çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programları onların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlayan kuruluşlara verildi.


RTÜK, bu konudaki ihlallere ilişkin olarak yayın kuruluşlarına toplam 81 (yüzde 9.5) müeyyide uyguladı.


İhlal edilen yayın ilkeleri esas alındığında ise RTÜK tarafından 2009 yılı içerisinde verilen müeyyidelerin yoğunlaştığı ihlaller şöyle dağılım gösterdi:


Reklam ihlallerine ilişkin ihlaller: 241


-Çocukların ve gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimini zedeleyecek türden programları onların seyredebileceği zaman ve saatlerde yayınlamaya ilişkin olarak yapılan ihlaller: 81

-Kişilerin manevi şahsiyetlerine eleştiri sınırları ötesinde saldırıda bulunulan yayınlarla ilgili ihlaller: 30

-İnsan onuruna ve temel insan haklarına aykırı yayınlarla ilgili ihlaller: 26

-Bilgi iletişim telefonları yoluyla yapılan yarışmalar, çekiliş, lotarya ve anketlerden kaynaklanan ihlaller: 24

-Şiddet kullanımını özendiren yayınlardan kaynaklanan ihlaller: 22

-Toplumun milli ve manevi değerlerine, Türk aile yapısına aykırı yayınlara ilişkin ihlaller: 19

-Türkçe’nin özensiz kullanımına ilişkin ihlaller: 18

-Yargı kararıyla kesinleşmediği halde kişileri suçlu gibi gösteren ya da kişileri suç işlemeye yönlendirecek yayınlar nedeniyle 15, özel hayatın gizliliğini ihlal eden yayınlardan kaynaklanan ihlaller: 14

-Türk milli eğitiminin temel amaçlarına ve milli kültürün geliştirilmesine aykırı yayınlara ilişkin olarak yapılanihlaller: 14.