Gündem

Resmi Gazete'de bugün (23 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 23 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 23 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

23 Mayıs 2024 00:36

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yönetmelik

– Arıcılık Yönetmeliği

Tebliğler

– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri