Gündem

Resmi Gazete'de bugün (22 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 22 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 22 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

22 Mayıs 2024 00:17

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Atama Kararı 

– Hâkimler ve Savcılar Kuruluna Ait Atama Kararı
 
Yönetmelikler
 
– Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği (Karar Sayısı: 8510)
– Polis Akademisi Başkanlığı İç Güvenlik Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
– Radyoloji Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Belirli Canlı Tırnaklı Hayvanların İthalatı ve Transit Geçişine İlişkin Hayvan Sağlığı Kurallarının Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğ 
 
– Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 89) (Ret ve İade İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar)

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararı 
 
– Anayasa Mahkemesinin 24/1/2024 Tarihli ve 2021/7611 Başvuru Numaralı Kararı

İlan Bölümü 

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri