Gündem

Resmi Gazete'de bugün (17 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 17 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 17 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

17 Mayıs 2024 00:34

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...

Yürütme ve İdare Bölümü 

Cumhurbaşkanı Kararları 
 
– Cezanın Kaldırılması ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8467, 8468, 8469, 8470, 8471, 8472)
 
Atama Kararı 
 
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atama Hakkında Karar (Karar: 2024/120)
 
Genelge 
 
– Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2024/7 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
 
Tebliğler
 
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/6)
– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/16)

Yargı Bölümü 

Danıştay Kararı 
 
– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2023/9, K: 2024/3)
 
İlan Bölümü 
 
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri