Gündem

Resmi Gazete'de bugün (16 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları)

Resmi Gazete'de 16 Mayıs 2024 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Peki, Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 16 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete ayrıntıları...

16 Mayıs 2024 00:06

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik, genelge ve tebliğler...
 

Yürütme ve İdare Bölümü 

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına Seçme Kararı 
 
– Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK’ün Seçilmesi Hakkında Karar (Karar: 2024/119)
 
Yönetmelikler
 
– Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 
Tebliğler
 
– Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 6)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/4)
– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

Yargı Bölümü 

Anayasa Mahkemesi Kararları 
 
– Anayasa Mahkemesinin 22/2/2024 Tarihli ve E: 2023/34, K: 2024/60 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/126, K: 2024/67 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/137, K: 2024/68 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 7/3/2024 Tarihli ve E: 2023/195, K: 2024/71 Sayılı Kararı
 
İlan Bölümü 
 
a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri