Ekonomi

REKABET KURULU'NDAN TOBB VE TEB'E PARA CEZASI ANKARA (A.A)

31 Ağustos 2010 15:11

-REKABET KURULU'NDAN TOBB VE TEB'E PARA CEZASI  ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Rekabet Kurulu, Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Mesa Hastanesi Şubesinin taşınır ve taşınmaz malları ile diğer tüm haklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verirken, işlemin Kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle TOBB-ETÜ Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye 11 bin 446,4 TL idari para cezası verdi. Kurulun 26 Ağustos tarihli kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı. Buna göre, Marmara Bölgesinde çimento sektöründe faaliyet gösteren Nuh Çimento San. A.Ş, Aslan Çimento A.Ş, Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş, Set Çimento San. ve Tic. A.Ş, Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. unvanlı firmaların çimento fiyatlarını birlikte belirledikleri iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığı görüldü. Taraflar arasında düzenlenen intifa sözleşmesinin 4054 sayılı Kanun'a aykırı olduğu ve iptal edilmesi gerektiği, Petrol Ofisi A.Ş'nin intifa hakkına dayanarak hakim durumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda; soruşturma açılmasına gerek olmadığına ve şikayetin reddine karar veren Kurul, Total Oil Türkiye A.Ş'nin 4054 sayılı Kanun ve 2002/2 sayılı Tebliğe aykırı davranışları hakkında gerekli yaptırımların uygulanması talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda da soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verdi. -İLAÇ FİYATLARINDA REKABET- Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) 31. Dönem 1. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısında ve 31. Olağan Büyük Kongresinde eczanelerin alımlarıyla ve sürşarjla ilgili aldığı kararların ve bu doğrultuda uygulamalarının 4054 sayılı Kanuna aykırı olduğu iddiaları ile ilgili olarak verilen 18 Eylül 2000 tarihli Kurul kararının Danıştay 13. Dairesinin 16.6.2010 tarihli kararı ile iptal edilmesi üzerine dosyanın yeniden incelenmesi sonucu;  -27 Şubat 1998 tarihinde yapılan Türk Eczacıları Birliği 31. Dönem 1. Başkanlar Danışma Kurulu Toplantısında alınan Kararın ve bu Karar doğrultusundaki eylemlerin, alım koşullarının pazar dışında belirlenmesi amaçlı ve bu etkiyi doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında olduğuna, - 4-7 Aralık 1997 tarihlerinde yapılan Türk Eczacıları Birliği 31. Olağan Büyük Kongresinde sürşarjla ilgili alınan Kararın ve ilacın perakende satış seviyesindeki rekabeti sınırlama amaç ve etkisini taşıdığına, ayrıca eczanelerin bağımsızca ticari karar alma özgürlüğünü kısıtladığına, dolayısıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesi kapsamında olduğuna, -Bu nedenle, Türk Eczacıları Birliğine 4054 sayılı Kanunun 23 Ocak 2008 tarih, 5728 sayılı Kanunla değişik 16. maddesi ve para cezasında lehe düzenlemeler ile 2009 yılı sonunda oluşan gayri safi geliri dikkate alınarak takdiren 2 bin 433,60 TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık satışında İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'ye özel indirim uyguladığı ve bu tür devlet desteklerinden yararlanan İstanbul Halk Ekmek Un ve Unlu Maddeler Gıda San. Tic. A.Ş'nin haksız rekabete yol açtığı iddiası üzerine yapılan inceleme sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına, şikayetin reddine karar verildi.  -TOBB'A PARA CEZASI- Mesa Mesken Sanayi A.Ş. Mesa Hastanesi Şubesinin taşınır ve taşınmaz malları ile diğer tüm haklarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB ETÜ Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi talebi üzerine yapılan inceleme sonucunda;  işleme hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucuna yol açmayacağından izin verilmesine karar verildi. Bununla birlikte, söz konusu işlemin, Rekabet Kurulunun izni olmaksızın gerçekleştirilmesi nedeniyle TOBB-ETÜ Sağlık Hizmetleri A.Ş.'ye 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri gereği ve ''4054 sayılı Kanunun 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2010 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ'' uyarınca 11 bin 446,4 TL idari para cezası verilmesine karar verildi.