Gündem

Rekabet Kurulu son 5 yılda en çok 'birleşme ve devralma' dosyalarını karara bağladı

04 Mayıs 2022 13:19

Rekabet Kurumu son beş yılda en çok "birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme" alanındaki dosyaları karara bağladı. Bunların karara bağlanan toplam dosya içindeki payı yaklaşık yüzde 68 oldu.

Rekabet Kurumu'nun "2021 Yıllık Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, Rekabet Kurulu, 2017-2021 dönemini kapsayan beş yıllık dönemde 1687 dosyayı nihai karara bağladı.

Kurul, 2017'de 80'i rekabet ihlali 32'si muafiyet ve menfi tespit, 184'ü birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme olmak üzere 296 dosyayı sonuçlandırdı. 2018'de 88 rekabet ihlali, 44 muafiyet ve menfi tespit, 223 birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme olmak üzere 355 dosyayı sonlandıran Kurul, 2019'da 69 rekabet ihlali, 35 muafiyet ve menfi tespit, 208 birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirmenin de aralarında olduğu 312 dosyayı karara bağladı.

Rekabet Kurulu, 2020'de rekabet ihlalinden 65, muafiyet ve menfi tespitten 34, birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme alanında 220 olmak üzere 319 dosyayı sonuçlandırdı. Geçen yıl tamamlanan 405 dosyanın 74'ü rekabet ihlalinden, 22'si muafiyet ve menfi tespitten, 309'u ise birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme alanından oluştu.

Söz konusu 5 yılda nihai karara bağlanan dosya sayısının en düşük olduğu yıl, 296 dosyayla 2017 olurken, en yüksek olduğu yıl ise 405 dosya ile 2021 olarak kayıtlara geçti.

Kurulun 2017-2021 döneminde sonuçlandırdığı dosyaların türlerine göre dağılımına bakıldığında ise her yıl ağırlığın birleşme ve devralma dosyalarında olduğu, bu dosyaları rekabet ihlallerine ilişkin dosyaların izlediği tespit edildi. Toplam karar sayısı içinde en küçük payın ise muafiyet-menfi tespit dosyalarına ait olduğu görüldü. Söz konusu dönemde "birleşme ve devralma, ortak girişim, özelleştirme" alanındaki dosyaların, karara bağlanan toplam dosya içindeki payı yaklaşık yüzde 68 oldu.

2021'de sonuçlandırılan toplam dosya sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 27 artış gösterdi. Karara bağlanan birleşme, devralma, ortak girişim ve özelleştirme dosyası sayısı da 2021'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 40 arttı.

309 birleşme

Rekabet Kurumuna 2021 yılında toplam 309 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi bildirilirken, bu işlemlerden 125'inde hedef şirketin Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketler olduğu görüldü.

Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar ile özelleştirme işlemlerinde bildirilen işlem bedeli yaklaşık 137,5 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Tüm tarafları Türkiye kökenli şirketlerden oluşan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri ise yaklaşık 15,9 milyar lira olarak tespit edilirken, yabancı yatırımcıların, Türk şirketlerine 51 ayrı işlemde yatırım yaptıkları görüldü.

Geçen yıl Türkiye kökenli hedef şirketler için yapılan işlemlerde ilk sırada 10 işlemle Lüksemburg kökenli yatırımcılar bulunurken, Türk şirketlerinin devir konusu olduğu birleşme, devralma ve özelleştirme işlemelerinde öngörülen toplam yabancı yatırım 111,3 milyar lira oldu.

Türkiye işlemlerinde 2021 yılında birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" alanında gerçekleşti. Bu işlemler arasında en yüksek işlem değeri "plastikten paketleme malzemeleri imalatı" alanında bildirildi.

Kuruma geçen yıl bildirilen birleşme ve devralma işlemleri, son bildirim tarihinden ortalama 11 gün sonra karara bağlandı.