Ekonomi

Rekabet kanunda köklü değişikliğe gidiliyor

TBMM’ye sunulan Kanun Tasarısıyla, rekabet hukuku AB mevzuatına uyumlu hale getirilirken kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahip yerinde inceleme yetkisinin kapsamı genişletiliyor

24 Ocak 2014 18:48

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

Yürürlükteki 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da köklü değişikliğe gidiliyor. Bu konuda hazırlanan Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıyla, rekabet hukuku AB mevzuatına uyumlu hale getirilirken kartellerin ortaya çıkarılmasında hayati öneme sahip “yerinde inceleme” yetkisinin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, Rekabet Kurumu’nun yapacağı yerinde incelemelerde, defterler veya her türlü ortamda tutulan veri, bilgi ve belgenin incelenebilmesi, bunların bulunduğu elektronik ortamların imajlarının alınması ile delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla incelemenin gerektirdiği hallerde ve teşebbüsün temel faaliyetlerini aksatmayacak şekilde büro, dolap ve benzeri yerler, veri veya bilgi içeren araçlar en fazla 24 saat için mühürlenebilecek. Tasarıya göre, elektronik olarak tutulan veri, bilgi ve belgelerin incelenmesi ve gerekli olan hallerde kopyalanması işlemlerinin ileri düzeyde uzmanlık gerektirmesi nedeniyle Rekabet Kurumu’nda çalışan teknik personele de görev verilebilecek.

 

Gizlilik ve sır saklama

 

Tasarıya göre, özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama hükümleri ileri sürülerek rekabet soruşturmalarında bilgi ve belge vermekten imtina edilemeyecek. Ancak, devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler, bu zorunluluk kapsamı dışında tutuldu.

 

Uzlaşma sistemi geliyor

 

Tasarı ile, rekabet hukukuna “uzlaşma müessesesi” giriyor.  Bu düzenlemeyle, rekabet ihlalinden kaynaklanan soruşturmalar ve bunlara ilişkin dava süreçlerinin neden olacağı kamusal maliyetin azaltılması, ihlalin ve sürecin hızlı ve kesin şekilde sonlandırılması amaçlanıyor.  Tasarı ile ayrıca, “rekabet savunuculuğu” sisteminin yasal dayanağı da oluşturuluyor. Tasarıyla getirilen “taahhüt müessesesi” ile de, ortaya çıkan rekabet sorunlarının giderilmesi amaçlanıyor. Buna göre, taahhütte bulunan teşebbüs veya teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmayabilecek, yürütülen soruşturmalara son verilebilecek.

 

Meslek kuruluşlarının kararları için yargı yolu

 

Tasarıya göre, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılan bazı işlem ve düzenlemelerin, Kanunda yasaklanan eylem ve işlemlerle benzer etkiye sahip sonuçlar doğurmasının önlenmesi için de, bu işlem ve düzenlemenin iptali için Kurul kararı ile yargı yoluna gidilebilecek.

 

İdari para cezalarında yöntem değişiyor

 

Tasarı ile, bazı rekabet ihlallerine yönelik idari para cezalarının belirlenmesinde esas alınan sabit oran uygulamasına son veriliyor. Bunun yerine, idare para cezasının belirlenmesinde Rekabet Kurulu’na taktir hakkı tanınıyor.

 

Kurul’a Yargıtay ve Danıştay’dan üye yok

 

Tasarıyla, Rekabet Kurulu’na Adalet Bakanlığı ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlıktan da üye atanması sağlanırken Yargıtay ve Danıştay’dan üye seçilmesine son veriliyor. Tasarıya göre, Kurul başkanı ve üyelerinin görev süresi iki dönemle sınırlandırılıyor. Düzenlemeye göre, hakında ceza davası açılan Kurul üyesi, mahkeme sonucuna bakılmaksızın Bakanlar Kurulu tarafından görevden uzaklaştırılacak.  

 

Soruşturma süresi kısaltılıyor

 

Tasarıyla, rekabet ihlallerine ilişkin soruşturmalarda süre 6 aydan 4 aya indiriliyor. Ayrıca, rekabet ihlallerinden zarar görenler için tazminat talep etme hakkı getirilirken tazminat davalarında hakime tazminat miktarını belirlemede taktir yetkisi tanınıyor.