Ekonomi

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yükseldi, genel gidişata yönelik iyimser beklentiler düşüyor

25 Ağustos 2020 14:36

Reel kesim güven endeksi (RKGE), ağustosta aylık bazda 5.5 puan artarak 106.2 düzeyine yükseldi. 

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) aynı dönemde 5.8 puan artarak 105.2'ye çıktı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Reel Kesim Güven Endeksi'ndeki değişimin görsel ifadesi şöyle: 

Merkez Bankası'nın verilerine göre; Koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerinin devam ettiği son üç ayda toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, yatırım harcaması, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış gösterdi. 

Son üç ayda genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı endeksi azalış yönünde etkiledi.

İyimser beklentiler düşüyor

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 15.8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69.1'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı da yüzde 15.1'e yükseldi.

Merkez Bankası değerlendirmesine göre;

- Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan gelişme artış bildirenler lehine döndü.

- İhracat sipariş miktarında, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan gelişme ise zayıfladı.

- Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflayarak devam etti.

- Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlendi. 

- Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan gelişme zayıfladı.

- Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasında azalış bekleyenler lehine olan gelişme ise zayıfladı.

- Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan gelişme zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme ise güçlendi.

- Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlenerek devam etti.

- Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 12.3'e çıktı.

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerin grafik gösterimi şöyle: