Ekonomi

Reel Kesim Güven Endeksi 4,9 puan arttı

Veriler geçen seneki seviyenin altında seyretse de Mart ayında bir iyileşme görünüyor

25 Mart 2019 10:26

Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE)'ni açıkladı. Veriler, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1738 işyerinin yanıtlarından elde edildi. 2019 yılı Mart ayında RKGE, bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 102,1 seviyesinde gerçekleşti.

Son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, genel gidişat ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler artış yönünde olurken, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler azalış yönünde gerçekleşti.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 99,3 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Verilere göre, Şubat ayı ile kıyaslandığında üretim hacmi ve ortalama birim maliyet düşerken, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarı arttı. Üreticilerin gelecek üç ay ile ilgili beklentilerinin sorulduğu verilerde, üretim hacmi ve toplam sipariş miktarının arması bekleniyor. Buna göre, üreticiler gelecek üç ayla ilgili geçen yılın aynı ayları kadar olmasa da iyimser görünüyor. Verilere göre imalat sanayisinde durum geçen seneki seviyenin altında seyretse de Mart ayında bir iyileşme görünüyor.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 10,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 75,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 14,5'e geriledi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 74,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.