Ekonomi

Puro ve Sigarillo'ya TSE zorunluluğu ANKARA (A.A)

21 Eylül 2011 12:21

-Puro ve Sigarillo'ya TSE zorunluluğu ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - Piyasaya sunulan puro ve sigarilloların Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan 'Puro ve Sigarillo Standardı'na uygun olması zorunluluğu getirildi. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun, Puro ve Sigarillo Teknik Düzenleme Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğde puro; ''Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi en az 3 gram en çok 25 gram olan tütün mamulü", sigarillo da; "dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi 3 gram'dan az olan tütün mamulü'' olarak tanımlandı. Tebliğ kapsamında piyasaya arz edilen puro ve sigarilloların Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 13444 Puro ve Sigarillo Standardının yürürlükteki haline uygun olması zorunlu olacak. Puro ve sigarillo üretici ve ithalatçıları; tebliğin yürürlük tarihinden önce aldıkları 'Piyasaya Arz Uygunluk Belgeleri' veya 'İthalat İzinleri' kapsamında ürettikleri ya da ithal ettikleri mamulat çeşitlerini tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 1 yıl süreyle piyasaya arz edebilecek. Tebliğ, 90 gün sonra yürürlüğe girecek.

ETİKETLER

haber