Gündem

Prof. Yücel Aşkın'ın beraat kararı bozuldu

Yargıtay, eski Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tarihi eser davasındaki beraat kararını bozdu.

19 Mart 2009 02:00

Yrgıtay 7’nci Ceza Dairesi, eski Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın tarihi eser davasındaki beraat kararını, "eksik soruşturma" ve "yetersiz bilirkişi incelemesi" gerekçeleriyle oybirliği ile bozdu.

Aşkın, Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak. Aşkın, 2005 yılında evinde yapılan aramada tarihi eser bulunduğu gerekçesiyle "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefetten 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle Van 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmıştı. Mahkeme, Aşkın’ın ilk duruşmada beraatına karar vermişti. Van Cumhuriyet Savcısı kararı temyiz etmişti. Aşkın’ın beraatını bozan Yargıtay’ın kararı özetle şöyle:

Yeniden yargılanacak


"Koleksiyoner belgesine sahip olan sanık hakkında başka suçlardan yürütülen soruşturma kapsamında rektörlük konutu ve fakültedeki çalışma odasında yapılan aramalar sonucu tarihi eser olduğu değerlendirilen 1019 tarihi esere el konulup, bunlardan 581 tanesinin 2863 sayılı kanun kapsamında olup envanter defterine kayıtlı bulunmadığı tespit edilmiştir.

Sanıkta yakalanan eserlerin 2863 sayılı kanuna göre korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olup olmadıkları, ’devlet malı’ niteliğinde müzelerde korunmalarının gerekli bulunup bulunmadıkları yönünden üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi kürsülerine mensup öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi kuruluna inceleme yaptırılması gerekmektedir. Dava konusu eserlerin her birini ne zaman, nerede kimden edindiği sorularak, varsa belgeleri celp edilip aldığı kişiler de dinlenerek, eserlerin edinim tarihleri itibarıyla süresi içinde müze müdürlüğünün haberdar edilip edilmediğinin saptanması, ayrıca müze müdürü hakkındaki olayla ilgili soruşturma sonucu araştırılıp deliller birlikte değerlendirilmelidir."