Gündem

PORTEKİZ'E VİZE KALDIRILDI ANKARA (A.A)

06 Ekim 2010 14:34

-PORTEKİZ'E VİZE KALDIRILDI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye ile Portekiz arasında imzalanan hizmet ve hususi pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşma resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, 14 Temmuz 2010 tarihinde Lizbon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Portekiz Cumhuriyeti Arasında Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Uygulanan Vizelerin Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma'nın" onaylanmasının, Bakanlar Kurulunca 18 Ağustos 2010 tarihinde kararlaştırıldığı bildirildi. Buna göre hizmet ve hususi pasaport sahibi iki ülke vatandaşları, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ve 6 aylık bir dönem içerisinde azami 90 gün süreyle transit giriş ya da kalış amacıyla iki ülkeye de vizesiz olarak seyahat edebilecek.