Gündem

Pew: Hükümet eleştirisine en az destek Türkiye'de

Araştırmaya göre, Türkiye'de hakın yüzde 40'ı hükümetin siyasi protestolarla ilgili yayınları kısıtlama hakkı olduğuna inanıyor

21 Kasım 2015 11:40

Hükümet politikalarının halk tarafından eleştirilmesine dünyada en az destek Türkiye'de veriliyor.

ABD'li araştırma şirketi Pew'in 38 ülkede 40 bini aşkın katılımcıyla yaptığı ankette, Türkiye’de yaşayanların yarısından fazlası halkın hükümet politikalarını eleştirme hakkına sahip olmadığını düşünüyor.

Düşünce özgürlüğü ile ilgili yapılan araştırmanın genel sonuçlarına göre ise 'Halk hükümetleri istediği gibi eleştirebilir' diyenlerin oranı yüzde 80.

Türkiye'de ise bu oran yüzde 52’yle listede son sırada yer alıyor.

Türkiye'de medyanın bağımsızlığı konusunda da iki farklı görüş ortaya çıkıyor.

Yüzde 40'lık kesim hükümetin siyasi protestolarla ilgili yayınları kısıtlama hakkı olduğuna inanıyor.

Hükümeti özgürce eleştirme hakkını savunan ülkeler arasında Lübnan yüzde 98 oranla zirvede yer alıyor.

ABD’de ise bu oran yüzde 95.

Otoriter polştikalar dayatmakla suçlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarda olduğu Rusya da ise bu oran yüzde 72.

Din eleştirisine en çok onay ABD'den

Ankette katılımcılara, 'Dini inançlara yönelik olumsuz eleştiriler açıkça dile getirmeli mi?' sorusu da yöneltildi.

Katılımcı ülkelerde 'Evet' diyenlerin ortalaması yüzde 35 sevyesinde.

Ankete katılan Ortadoğu ülkelerinden Lübnan’da bu soruya 'Evet' diyenlerin oranı sadece yüzde 1 iken, diğer bir Körfez ülkesi Ürdün’de ise sadece yüzde 4 oranında.

Ortadoğu ülkeleri arasında soruya en yüksek oranda 'Evet' yanıtını veren ülke ise yüzde 32 oranıyla İsrail oldu.

İsrail’den sonra soruya en çok evet diyenler yüzde 24'le Türkiye'den.

Soruya en çok olumlu yanıtın geldiği ülke ise yüzde 77 ile ABD.

 

Azınlıklara karşı tutum

 

Anketin bir diğer sorusu ise 'Azınlıklara yönelik incitici yorumlarda bulunulması kabul edilebilir mi?' oldu.

Bu soruya en çok 'Evet' diyenler ABD'den. Oran ise yüzde 67

Türkiye’de ise ankete katılanların yüzde 25’i soruya 'Evet' cevabını verdi.

Geçtiğimiz günlerde Pew, Müslüman nüfusun ağırlıkta olduğu ülkelerde bir başka araştırma yapmıştı. Ankette katılımcılara "Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) sempati duyuyor musunuz?" sorusu yöneltilmişti. Sonuçlarda Türkiye'de IŞİD'e sempati oranı yüzde 8 çıkmış ve anketin yapıldığı ülkeler arasında beşinci sırada yer almıştı.