Dünya
Deutsche Welle

Pegida destekçileri kim?

Pegida destekçileri hakkında son zamanlarda pek çok araştırma yapılıyor. Araştırmalar genel olarak katılımcıların iyi eğitimli ve iyi gelir sahibi olduğunu gösteriyor.

20 Ocak 2015 17:28


Berlin Bilim Merkezi'nden Dieter Rucht ve meslektaşları, İslam karşıtı Pegida hareketini araştırmak için gösterilere katılıp grubu inceledi. Rucht, "Analizimizin iki büyük bölümü vardı. İlkinde çok sayıda insanın katıldığı gösterileri inceledik. Burada iş bölümü yapmış gruplar vardı. İkincisinde ise çok sayıda insanın katılmasının istendiği ama çok azının katıldığı bir online anket yapıldı" dedi.

“Pegida'ya Sosyolojik Bir Yaklaşım“ adlı araştırmanın sonuçları Pegida hakkında ne kadar gerçekçi sonuçlar ortaya koyabildi? Bazı belirsizlikler olsa da Rucht bunda büyük bir sorun görmüyor. Ankete yanıt verenlerin sayısının sadece 123 olduğu bildirildi. Dolayısıyla Rucht, tüm Pegida katılımcılarından ziyade yanıt verenler hakkında analiz yapabileceklerini belirtti. Buna göre katılımcıların yüzde 80'i erkek ve 25-64 yaşları arasındalar. Aralarında çeşitli işlerde çalışanlar ya da memurlar var. Yüzde 60 kadarı bir spor salonu ya da başka derneklere üye. Yüzde 25'i sanat, müzik ya da diğer kültür alanlarında faal. Yüzde 20'den fazlası kiliseye üye. Ve yüzde 80'den fazlası siyasi görüşünü orta ya da orta sağ olarak nitelendiriyor.

Araştırmaya göre, Pegida'da kararlı sağ eğilimler de söz konusu. Örneğin katılımcılar arasında Yahudilerin nüfuzunun çok fazla olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 14,8. Bu, yüzde 11,6'lık toplam nüfus ortalamasının üzerinde. Pegida taraftarlarının yüzde 81'i güçlü milliyetçi duygulara sahip. Yüzde 41,4'ü de Almanya'nın çok sayıda yabancı nedeniyle tehlikeli oranda yabancılaştığı görüşünde. Alman nüfusu içinde ise bu görüştekilerin oranı yüzde 25. Katılımcıların yüzde 98'i ise Müslüman bir öğretmenin ders sırasında başörtüsü takmasına karşı olduğunu dile getirdi. Yüzde 93'ü ise cami inşaatının yasaklanmasını istiyor.

Protesto araştırmacısı Sabrina Zajak ise şu görüşü dile getiriyor: "Eğer gelecek pazar genel seçimler olsaydı Pegida taraftarlarının yüzde 89'u Almanya için Alternatif partisini seçerdi ve tek muhalefet partisi Nasyonal Demokrat Parti olurdu."

Geçmişteki araştırmalar ne diyor?

Ancak bu Pegida hakkındaki tek araştırma değil. Daha önce de Dresden Teknik Üniversitesi'nden araştırmacılar Pegida'yı incelemişti. Pegida destekçilerinin yüzde 65'i bu araştırmaya katılmak istememişti. Araştırmanın gerçekleri ne kadar yansıttığı konusunda basında eleştirel yazılar çıkmıştı. Örneğin blog yazarı Stefan Niggemeier, aşırı eğilimli Pegida destekçilerinin bilgi vermekten kaçındığını düşünüyor. Dresden Teknik Üniversitesi'nin araştırmasına toplam 400 kişi katıldı.

Araştırmacılardan Hans Vorlaender, katılımcıların özellikle araştırmacıların medya temsilcisi olmadıklarından emin olmak istediklerini söyledi. Birçoğunun gazeteci olmadıklarını öğrendikten sonra kendileriyle konuşmayı kabul ettiğini ifade etti.

Bu araştırmadan tipik bir Pegida destekçisinin orta sınıf mensubu, 48 yaşında, erkek, iyi eğitimli ve meslek sahibi olduğu sonucu çıkmıştı. Katılımcıların sadece yüzde 15'inin iltica başvurusunda bulunanlara ya da göçmenlere karşı bir tutumu vardı. Pegida gösterilerine katılmalarının ana nedeni ise genel olarak siyasete karşı duydukları hoşnutsuzluktu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle