Ekonomi

ÖZÜRLÜLERE 343 LİRA EĞİTİM DESTEĞİ  ANKARA (A.A)

11 Şubat 2011 10:41

-ÖZÜRLÜLERE 343 LİRA EĞİTİM DESTEĞİ  ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde özürlü bireylere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, KDV hariç ''bireysel eğitim'' için aylık 343 lira, ''grup eğitimi'' için 97 lira olarak belirlendi.  Maliye Bakanlığının konuya ilişkin, ''2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği'' Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, belirlenen tutarlar, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulan ödenekten, bu tutarları aşan kısmı ise ilgililer tarafından karşılanacak.  Söz konusu eğitim hizmetini sunan veya yararlananların, gerçek dışı beyanda bulunarak, fazladan ödemeye sebebiyet vermeleri durumunda ise bu tutarlar, iki katı ve kanuni faiziyle birlikte ilgililerden müteselsilen tahsil edilecek. Özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin bu fiilleri tekrarı halinde ise kurum açma izinleri iptal edilecek.  Tebliğ, 1 Ocak 2011'dan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

ETİKETLER

haber