Gündem

Özel sektöre müdür ve öğretmen atama yetkisi

MEB, İTO ve İSO ortaklığında ''Mesleki Eğitimde İşbirliği'' protokolü imzalandı

11 Nisan 2019 12:23

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) , İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) ortaklığı ile bir protokol hayata geçti. Protokole göre özel sektör temsilcilerinin ağırlıkta olduğu üç kurul oluşturulacak. Projenin işleyişinden sorumlu olacak bu kurullar, okullarda görev alacak yöneticileri, öğretmenleri ve personeli belirleyebilecek.

Temsilciler ağırlıkta

Protokol çerçevesinde isimleri, “Proje Danışma Kurulu (PDK), Proje Yürütme Kurulu (PYK) ve PYK İl Kurulu” olmak üzere üç kurul oluşturulacağı bildirildi. PDK’de, MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü ile müdürlükten iki koordinatörün, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan (STB) bir, İSO’dan ve İTO’dan ise iki ismin görev yapacağı açıklandı. PYK’de görev alacaklar ise “İl veya ilçe milli eğitim müdürü ve görevlendireceği temsilci, STB’den bir temsilci, İTO ve İSO’dan iki temsilci” şeklinde sıralandı. 

MEB’in görevlendirdiği bir temsilci başkanlığında yılda en az altı kere toplanacak Protokol Yürütme Kurulu’nun teknik eğitime yönelik yapılacak mesleki faaliyet ve projeleri gerçekleştirmekle yükümlü olduğu bildirildi. Sektörden isimlerin ağırlıkta olacağı kurula, görevlendirilmesi istenen okul müdürünü, müdür yardımcısını ve istenilen öğretmenlerin atama talebini il koordinatörlüğüne iletme görevi de verildi.

Eğitimciler kurul tarafından değerlendirilecek

Protokole göre, PYK İl Kurulu, sektörün talep ettiği idarecileri, öğretmenleri ve diğer personeli “değerlendirerek” Proje Danışma Kurulu’na (PDK) iletecek. Her öğretim yılında en az iki defa toplanacağı belirtilen PDK ise okullarda görev alacak müdür, müdür yardımcısı, atölye ve laboratuvar ile gelen bilgi öğretmenleri, uzman, usta öğretici ve diğer personelin atamaları konusunda karar alabilecek.

PDK tarafından “uygun” bulunan eğitimciler, MEB Personel Genel Müdürlüğü’ne bildirilecek. Okuldaki hizmet süresi dolan yönetici ve öğretmenlerin görev süresinin uzatılması ya da sonlandırılmasına yönelik karar da bu kurulların görüşleri doğrultusunda verilecek.