Gündem

Özel sektörde 12 yıl çalışan kamuda genel müdür olabilecek

Torba Tasarı’ndan, kamuda üst görevlere yükselme sistemini kökten değiştiren bir düzenleme çıktı

07 Aralık 2010 02:00

T24 - Görüşmeleri devam eden Torba Tasarı ile, kamuda kariyer yapma sisteminin kökten değişmesi öngörülüyor. Özel sektörde ve serbest meslekte 12 yıl çalışan her üniversite mezunu devlette müsteşarlık, genel müdürlük ve başkanlık kadrolarına atanabilecek.

TBMM Plan-Bütçe Alt Komisyonu’nda görüşmeleri süren Torba Tasarı’ndan, kamuda üst görevlere yükselme sistemini kökten değiştiren bir düzenleme çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:

Buna göre, özel sektörde 12 yıl görev yapan her üniversite mezunu, devlette müsteşarlık, genel müdürlük ve başkanlık kadrolarına atanabilecek.


‘Kamuda çalışmış gibi’

Devlet Memurları Yasası’nın 68’inci maddesini değiştiren düzenlemeye göre, Başbakanlık ve bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarının müsteşar ve müsteşar yardımcılığı ile en üst yönetici konumundaki genel müdür ve başkan kadrolarına atanacaklara bazı istisnalar tanınacak. Bu kişilerin, yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, fonlarda, askerlikte, uluslararası kuruluşlarda, özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürenin tamamı kamuda geçmiş gibi sayılacak. Böylece özel sektörde ve serbest meslekte çalışanlar da “kamuda 12 yıl çalışmış” gibi sayılacak ve en üst görevlere atanabilecek.
Memur evde çalışabilir
Ak Parti Siirt Milletvekili Mehmet Yılmaz Helvacıoğlu ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak’ın imzasını taşıyan teklif, ilginç hükümler içeriyor. Buna göre, memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri de mümkün hale geliyor. Memurlara, teknolojik gelişmelere uygun olarak ve günün şartlarına göre, gerektiğinde evlerinde, özel ofislerde veya benzeri başka yerlerde çalışabilmelerine imkan sağlanacak. Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde, memurların çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenecek.
Özürlülere özel mesai
Özürlülerle ilgili iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurularak günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yöneticilerce, taşrada mülki amirlerce farklı olarak belirlenebilecek.

Başkanlık modelinin altyapısı oluşturuluyor

Özel sektörde ve serbest meslekte çalışanlar da “kamuda 12 yıl çalışmış” gibi sayılacak ve en üst görevlere atanabilecek olmasını değerlendiren CHP Mersin Milletvekili ve Plan-Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Özyürek, “Torba tasarıda en sakıncalı bulduğumuz maddelerden birisi budur” dedi. Özyürek, şu değerlendirmeyi yaptı:

‘Liyakat’ yerine ‘ganimet’

Cumhuriyetin kuruluşundan beri Türkiye’deki devlet sistemi “liyakatı” esas almıştır. Bu sistem ise ABD’de uygulanan ve spoil (ganimet) modeli olarak bilinen sistemdir. Demek ki başkanlık sistemine gidişin altyapısını hazırlıyorlar.

Memur kariyer yapamayacak

Tasarıdaki maddeyle bürokrasi, memuriyet bir kariyer olmaktan çıkıyor. Memurların artık belli kademeleri başarılı şekilde geçip yükselmek için hedef koymaları gereksiz olacak. Oysa memuriyette bir amaç koymanız lazım, yoksa devlette çalışmanızın anlamı kalmaz. 12 yıl devlette çalışmak bir özveridir. Bu, kamuda çalışma şevkini ortadan kaldırır. Örneğin taşradaki bir avukatı getirip Adalet Bakanlığı’na müsteşar yapabilirsiniz.  


Önce de karşı çıktık

Geçtiğimiz yıllarda Gelir İdaresi Başkanlığı’na özel sektörden atama yapabilmek için böyle bir düzenleme getirmişlerdi o zaman şiddetle karşı çıkmıştık ve vazgeçmişlerdi. Şimdi bunu tüm kamu için getiriyorlar.


Anneye bir yıl gece nöbeti yok

Kadın memurlara hamileliği sırasında ve doğumdan sonraki 1 yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Ayrıca hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her halde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyecek. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası yazılamayacak.


Gazilere sağlık yardımı yapılacak

Vatani görevini yaparken her ne şekilde olursa olsun yararlanan askerlere maluliyet aylığı bağlanıncaya kadar sağlık yardımı yapılacak. Askerler sağlık işlemleri için görev yaptıkları yer ile tedavi gördükleri il arasında gidip gelmekten kurtulacak.


Kızılay’a bağış vergiden muaf

İktisadi işletmeleri hariç olmak üzere, Türk Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların tamamı, Gelir Vergisi matrahının tespitinde, Gelir Vergisi beyanna-mesinde bildirilecek, gelirlerden indirilebilecek. 

ETİKETLER

haber