Ekonomi

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ PERFORMANSI DÜŞTÜ ANKARA (A.A)

19 Ekim 2010 13:16

-ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARININ PERFORMANSI DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 19.10.2010 - Göksel Yıldırım - Özel istihdam bürolarının işsizleri işe yerleştirme konusundaki performansı son 2 yılda önemli ölçüde düştü. Alınan bilgiye göre, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmeleri ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak üzere İŞKUR'ca izin verilen istihdam bürolarının sayısı 2009 itibariyle 271'e ulaştı. Faal durumdaki özel istihdam büroları İstanbul'da yoğunlaşıyor. Bu kentteki özel istihdam bürosu sayısı 183'ü buluyor. İstanbul'u 24'er özel istihdam bürosu bulunan Ankara ve İzmir izliyor. Ayrıca Antalya'da 11, Bursa'da 10, Gaziantep'te 5, Kocaeli ve Tekirdağ'da 2'şer, Adana, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Hatay, Kayseri, Muğla, Sakarya, Trabzon'da birer özel istihdam bürosu faaliyet gösteriyor. Özel istihdam büroları faaliyete geçtikleri 2004'te bin 177 kişiyi iş sahibi yaptı. Bu sayı 2005'te 10 bin 580'e, 2006'da 19 bin 789'a, 2007'de 90 bin 524'e çıkarak düzenli bir artış izledi. Küresel ekonomik krizin etkilerinin ortaya çıkmaya başladığı 2008'de özel istihdam bürolarının yaptığı işe yerleştirmelerin sayısı yüzde 50'den fazla azaldı. 2008'de özel istihdam bürolarının işe yerleştirdiği kişi sayısı 43 bin 852'ye düştü. 2009'da da 2008'dekine paralel bir gelişmeyle işe yerleştirilen kişi sayısı önceki yıla oranla yüzde 50'den fazla geriledi. Geçen yıl özel istihdam bürolarının işe yerleştirdiği kişi sayısı 21 bin 391'de kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 2004'ten bu yana özel istihdam bürolarının yaptığı işe yerleştirmeler ve bunların cinsiyetlere göre dağılımı şöyle:                       İşe yerleştirme Yıllar            Kadın     Erkek     Toplam ------           ---------------------------- 2004               930       247      1.177 2005             6.571     4.009     10.580 2006            12.525     7.264     19.789 2007            72.321    18.203     90.524 2008            29.828    14.024     43.852 2009            10.989    10.402     21.391 -''ÇÖZÜMÜN DOĞRUDAN TARAFI OLAMAZLAR''- Türk-İş Araştırma Müdür Yardımcısı Enis Bağdadioğlu, yaptığı açıklamada, özel istihdam bürolarının yaptığı işe yerleştirmelerin 2008'den itibaren büyük oranda azalmasının ekonomik krizin etkisinden kaynaklandığını söyledi. Özel istihdam bürolarının yaptığı işe yerleştirmelerin, ülkedeki toplam istihdam sayıları ve işsizlik sorununun büyüklüğü dikkate alındığında çok önemli olmadığını dile getiren Bağdadioğlu, 21 milyonluk bir istihdam düşünüldüğünde en yükseği yıllık 90 bin olan işe yerleştirme rakamlarının oldukça yetersiz kaldığını belirtti. Bağdadioğlu, şunları kaydetti: ''Zaten hiçbir zaman özel istihdam büroları işsizliğe yönelik çözümün doğrudan bir tarafı olarak düşünülemez. Hükümetlerin sorumluluğundaki bir konuda özel istihdam bürolarından büyük beklenti içinde olmak doğru değil. Özel istihdam bürolarının işe yerleştirme hizmetlerine ilişkin veriler, Türkiye'de işsizleri yerleştirmenin öncelikli olarak devletin görevi olduğunu gösteriyor. Burada da kamunun istihdam kurumu olan İŞKUR karşımıza çıkıyor. İşe yerleştirme hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için de İŞKUR'un kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi ve personel sayısının artırılması gerekiyor.'' İŞKUR tarafından izin verilen özel istihdam büroları, kamu kurum ve kuruluşları hariç, yurt içinde ve dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinde bulunabiliyor. Yurt dışında bulunan işler için, iş sözleşmesinin kuruma onaylatılması gerekiyor. Bürolar, iş ve işçi bulma aracılık faaliyetlerinin yanı sıra, iş gücünün istihdam edilebilirliğini ve verimliliğini artırıcı faaliyetler ile insan kaynakları yönetimi alanında danışmanlık faaliyeti yürütebiliyor.